Упражнение: Рила - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Рила - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за полезните изкопаеми, климата и водите на планината. Ще отговаряте на въпроси за значението на името на планината, за най-важните природни ресурси, за особеностите на водите и за стопанското им значение. Ще разберете дали знаете какво е ПАВЕЦ и кои обекти са язовири, каскади и хидроенергийни системи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какъв е климатът в Рила?
5т. 2. Къде може да се открият златоносни пясъци в Рила?
5т. 3. Какво означава името на планината Рила?
5т. 4. Най-ниска средногодишна температура за България е измерена:
5т. 5. От кой вид са повечето от езерата в Рила?
6т. 6. Вярно ли е, че Рила планина разполага с много и разнообразни полезни изкопаеми?
6т. 7. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за планинския тип климат в Рила?
6т. 8. Кое опасно природно явление, изобразено на снимката, е често срещано в Рила?
6т. 9. Кой природен ресурс има най-голямо стопанско значение в Рила?
6т. 10. Запишете абревиатурата на хидроцентралите, които могат да произвеждат електричество с една и съща вода многократно.
6т. 11. Коя от изброените реки НЕ води началото си от Рила?
6т. 12. Максимумът на оттока за реките от високата част на Рила е през:
11т. 13. Свържете частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. Кои са реките, водещи началото си от Рила, обозначени с цифри на картосхемата?
11т. 15. Какви обекти са изброените обекти в Рила? Свържете, за да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!