new-logo

Тест: Рила - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какъв е климатът в Рила?
2
Къде може да се открият златоносни пясъци в Рила?
3
Какво означава името на планината Рила?
4
Най-ниска средногодишна температура за България е измерена:
5
От кой вид са повечето от езерата в Рила?
6
Вярно ли е, че Рила планина разполага с много и разнообразни полезни изкопаеми?
7
Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за планинския тип климат в Рила?
8
Кое опасно природно явление, изобразено на снимката, е често срещано в Рила?
9
Кой природен ресурс има най-голямо стопанско значение в Рила?
10
Запишете абревиатурата на хидроцентралите, които могат да произвеждат електричество с една и съща вода многократно.
11
Коя от изброените реки НЕ води началото си от Рила?
12
Максимумът на оттока за реките от високата част на Рила е през:
13
Свържете частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
14
Кои са реките, водещи началото си от Рила, обозначени с цифри на картосхемата?
15
Какви обекти са изброените обекти в Рила? Свържете, за да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста "Рила - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за полезните изкопаеми, климата и водите на планината. Ще отговаряте на въпроси за значението на името на планината, за най-важните природни ресурси, за особеностите на водите и за стопанското им значение. Ще разберете дали знаете какво е ПАВЕЦ и кои обекти са язовири, каскади и хидроенергийни системи. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се