new-logo

Тест: Славянизация на българското общество - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича славянската писменост, създадена от Кирил и Методий?
2
Свържете правилно елементите така, че да се получат верни твърдения за живота на Кирил и Методий.
3
Каква била нуждата на българската държава от славянска писменост?
4
Вярно или грешно е твърдението:
  • Използването на чужда писменост било обичайно за ранното средновековие. Българската дипломация използвала гръцкия език, защото България и Византия били винаги политически съюзници.
5
Свържете правилно годината със събитието.
6
Вярно или грешно е твърдението:
  • Създаването на славянската писменост е резултат от съвпадането на интересите на Византия и тези на българските владетели.
7
Кой важен въпрос противопоставя България и Византия след VII век?
8
Защо Византия не възприемала проповядването на трите свещени езика?
9
Кое в политиката на Византия привлича народите от Източна Европа в това число и българите да приемат християнството от Константинопол?
10
Защо славянската писменост се създава по „поръчка“ и с покровителството на Византия?
11
 Колко години са минали от хазарската мисия до годината, в която Станислав Доспевски рисува картината „Св. св. Кирил и Методий“; Станислав Доспевски; 1860 г.?
  • Запишете само цифрата.
12
Защо мисията на Кирил и Методий била важна, въпреки че не постига масово покръстване на хазарите?
13
В кой ред са посочени правилно авторът и произведението, които дават сведение за годината на създаване на славянската азбука (глаголицата)?
14
Запишете името на българския владетел, при чието управлението е създадена славянската азбука?
15
 Каква символика може да се открие в това, че двамата братя са патрон на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, София?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11 клас „Славянизация на българското общество - част 1“ ще проверите знанията си за създаването на славянската писменост. Кога била съставена глаголицата? Знаете ли факти от живота на Кирил и Методий? С какво Византия спечелила противниците на идеята за „трите свещени езика“? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се