Упражнение: Славянизация на българското общество - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11 клас „Славянизация на българското общество - част 1“ ще проверите знанията си за създаването на славянската писменост. Кога била съставена глаголицата? Знаете ли факти от живота на Кирил и Методий? С какво Византия спечелила противниците на идеята за „трите свещени езика“? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как се нарича славянската писменост, създадена от Кирил и Методий?
5т. 2. Свържете правилно елементите така, че да се получат верни твърдения за живота на Кирил и Методий.
5т. 3. Каква била нуждата на българската държава от славянска писменост?
5т. 4. Вярно или грешно е твърдението:
  • Използването на чужда писменост било обичайно за ранното средновековие. Българската дипломация използвала гръцкия език, защото България и Византия били винаги политически съюзници.
5т. 5. Свържете правилно годината със събитието.
6т. 6. Вярно или грешно е твърдението:
  • Създаването на славянската писменост е резултат от съвпадането на интересите на Византия и тези на българските владетели.
6т. 7. Кой важен въпрос противопоставя България и Византия след VII век?
6т. 8. Защо Византия не възприемала проповядването на трите свещени езика?
6т. 9. Кое в политиката на Византия привлича народите от Източна Европа в това число и българите да приемат християнството от Константинопол?
6т. 10. Защо славянската писменост се създава по „поръчка“ и с покровителството на Византия?
6т. 11.  Колко години са минали от хазарската мисия до годината, в която Станислав Доспевски рисува картината „Св. св. Кирил и Методий“; Станислав Доспевски; 1860 г.?
  • Запишете само цифрата.
6т. 12. Защо мисията на Кирил и Методий била важна, въпреки че не постига масово покръстване на хазарите?
11т. 13. В кой ред са посочени правилно авторът и произведението, които дават сведение за годината на създаване на славянската азбука (глаголицата)?
11т. 14. Запишете името на българския владетел, при чието управлението е създадена славянската азбука?
11т. 15.  Каква символика може да се открие в това, че двамата братя са патрон на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, София?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!