new-logo

Тест: Възмогване и централизация на българското ханство - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно или грешно е твърдението:
  • Хан Омуртаг наследил трона от баща си хан Крум. Той продължил политиката на завладяване на нови територии с войни.
2
Кое НЕ е условие на 30-годишния мирен договор от 815 г.?
3
Кой от споменатите български владетели е сключил тридесетгодишен мир с Византия?
4
Запишете името на ханa строител, който провежда военно - административна реформа и гонения срещу християните.
5
Коя териториална придобивка за България е осъществена по време на управлението на хан Пресиян (836-852 г.)?
6
Името на кой българският владетел е пропуснато в откъса?
  • „... На северозапад някои славянски племена се отцепили от съюза си с българите и потърсили закрилата на франкския император. Поводът за тези им действия била политиката на българския владетел ___________ , който целял ликвидирането на племенното им самоуправление”.
7
Свържете правилно елементите, за да се получат верни твърдения за реформите на хан Омуртаг.
8
Коя е причината за лишаване от престола на Енравота според цитирания източник?
  • „Като научил това брат му Маламир, взел го за голяма беда, затова призовава брат си Енравота и обзет от ревност за отеческите си богове, се отнася към него не като към брат, а като към отстъпник от праотеческата религия. „Заповядвам ти или да се отстраниш от чуждия бог, или знай, рекъл, че на тия – показал палачите и меча – ще бъдеш предаден днес!“ Из “Мъченичество на 15-те Тивериополски мъченици”
9
Какво е значението на подчертаното понятие?
  • „От Бога владетелят на многото българи Пресиан изпрати кавхан Исбул, като му даде войски… и кавханът (отиде) при смоляните...”
10
Подредете в хронологичен ред българските владетели от началото на IX в. до средата на IX в.
11
Кое е общото в политиката на хановете, които управлявали България през първата половина на IX в.?
12
В кой от дадените отговори са термини, които описват състоянието на българската държава през първата половина на ІХ век?
13
Кой процес, протичащ в българската държава, е отразен в следния откъс?
  • „Кан ювиги Омуртаг е от Бога владетел на земята, гдето се е родил. Обитавайки стана на Плиска, той направил дворец на р. Туча (Камчия) и премести (там) войската си срещу гърците и славяните...”  Из Чаталарски надпис, IX в.
14
Имената на кои двама български ханове са пропуснати в дадения откъс от каменен надпис?
  • „Хан ювиги 1) _______ е от бога владетел. Моят дядо Крум с нас намери тези работи. А баща ми, владетелят 2) ______, сключи 30-годишен мир и живя добре с гърците. Отначало и аз живеех добре, но гърците опустошиха земите ни... ”
15
Надписът отразява превземането на гр. Филипи, с което се прекъсва връзката между Солун и Константинопол по суша. Кой е българският хан, чието име е пропуснато в надписа?
  • „_________________ , от бога владетел на многото българи, изпрати кавхан Исбул, като му даде войски (...). И кавханът отиде при смоляните (...). Българите сториха много добрини на християните, но християните забравиха. Ала бог вижда.” - Каменен надпис от Филипи, IX в.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11 клас „Възмогване и централизация на българското ханство - част 2“ ще проверите знанията си за укрепването на България при хановете Омуртаг, Маламир и Пресиан. Какви са условията на 30-годишния мирен договор с Византия? Защо Омуртаг провежда военно - административна реформа? Как комитатите довеждат до централизация на страната? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се