new-logo

Тест: Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма - част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой тип растителност са представители леската, дрянът и хвойната?
2
Кой почвен тип е характерен за планините в Осоговско - Беласишката планинска редица и се среща на височина от 1700 - 1800 м?
3
Къде в областта на  Осогово-Беласишка планинска редица и долината на р. Струма е запазена естествена кестенова гора?
4
В района на кой град е най-сериозно замърсяването в тази подобласт на Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма?
5
Кой резерват е създаден, за да опазва естествените кестенови гори, характерни за Беласица?
6
Кой почвен тип е азонален?
7
Кои екологични проблеми са най-сериозни в планините на Осоговско - Беласишката планинска редица?
8
Как е разположена растителността във височина в подобластта?
9
Най-добри условия за отглеждане на топлолюбивите смокиня, нар, киви има в:
10
Запишете как се нарича туризмът, който се развива на базата на топлите минерални води.
11
Кой от изброените резервати се намира в планината Осогово?
12
Еленът, сърната, дивата свиня са представители на:
13
На картата на Осоговско - Беласишката планинска редица и долината на р. Струма с цифри са обозначени почви, типични за подообластта. Свържете цифрата с името на почвата. 
14
Свържете изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
15
Попълнете пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста "Осоговско - Беласишка планинска редица и долината на р. Струма - част 3" по география за 10 клас ще проверите знанията си за почвите, растителния и животинския свят на подобластта и за нейните екологични проблеми. Ще отговаряте на въпроси за видове растения и животни, срещащи се в подобластта, за природните й условия и ресурси и стопанската дейност, която благоприятстват. Ще демонстрирате знания за екологичното състояние на тази част от България. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се