Упражнение: Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма - част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Осоговско - Беласишка планинска редица и долината на р. Струма - част 3" по география за 10 клас ще проверите знанията си за почвите, растителния и животинския свят на подобластта и за нейните екологични проблеми. Ще отговаряте на въпроси за видове растения и животни, срещащи се в подобластта, за природните й условия и ресурси и стопанската дейност, която благоприятстват. Ще демонстрирате знания за екологичното състояние на тази част от България. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На кой тип растителност са представители леската, дрянът и хвойната?
5т. 2. Кой почвен тип е характерен за планините в Осоговско - Беласишката планинска редица и се среща на височина от 1700 - 1800 м?
5т. 3. Къде в областта на  Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма е запазена естествена кестенова гора?
5т. 4. В района на кой град е най-сериозно замърсяването в тази подобласт на Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма?
5т. 5. Кой резерват е създаден, за да опазва естествените кестенови гори, характерни за Беласица?
6т. 6. Кой почвен тип е азонален?
6т. 7. Кои екологични проблеми са най-сериозни в планините на Осоговско - Беласишката планинска редица?
6т. 8. Как е разположена растителността във височина в подобластта?
6т. 9. Най-добри условия за отглеждане на топлолюбивите смокиня, нар, киви има в:
6т. 10. Запишете как се нарича туризмът, който се развива на базата на топлите минерални води.
6т. 11. Кой от изброените резервати се намира в планината Осогово?
6т. 12. Еленът, сърната, дивата свиня са представители на:
11т. 13. На картата на Осоговско - Беласишката планинска редица и долината на р. Струма с цифри са обозначени почви, типични за подообластта. Свържете цифрата с името на почвата. 
11т. 14. Свържете изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!