Упражнение: Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Осоговско - Беласишка планинска редица и долината на р. Струма - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за полезните изкопаеми, климата и водите в областта. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на климата и за най-топлата котловина в България. Ще демонстрирате знания за най-важната водна артерия в тази подобласт и за другите видове води там. Ще упражните уменията си за четене на географски изображения с попълването на текстове, в които пропуснатите думи ще попълните правилно, ако знаете как да разгадаете написаното в климатограма и хидрограма. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои полезни изкопаеми в областта на Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма  имат най-голямо стопанско значение?
5т. 2. В коя котловина е отчетена най-високата средна годишна температура в България?
5т. 3. На каква надморска височина започва проявата на планинския климат в Осоговско - Беласишката планинска редица?
5т. 4. Коя е реката, която отводнява цялата подобласта на Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма?
5т. 5. Коя от посочените реки води началото си от Витоша?
6т. 6. В коя климатична област е разположена Благоевградската котловина? 
6т. 7. Свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находище в Осоговско - Беласишката планинска редица.
6т. 8. Коя е причината за формирането на континентално - средиземноморски тип климат в южните части на Осоговско Беласишката планинска редица и долината на р. Струма?
6т. 9. Какъв вид води са бликащите край Сандански, Марикостиново, Рупите и Левуново?
6т. 10. Къде в областта  на Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма са акумулирани грунтови води?
6т. 11. Кой е най-големият десен приток на р. Струма? 
6т. 12. В кой период всички реки в областта са маловодни?
11т. 13. Попълнете пропуските в текста, като използвате данните от климатограмата.
11т. 14. Свържете особеностите на климата с климатичния пояс, за който се отнасят.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста, като използвате изображението. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!