new-logo

Тест: Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои полезни изкопаеми в областта на Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма  имат най-голямо стопанско значение?
2
В коя котловина е отчетена най-високата средна годишна температура в България?
3
На каква надморска височина започва проявата на планинския климат в Осоговско - Беласишката планинска редица?
4
Коя е реката, отводняваща подобласта на Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма?
5
Коя от посочените реки води началото си от Витоша?
6
В коя климатична област е разположена Санданско - Петричката котловина?
7
Свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находище в Осоговско - Беласишката планинска редица.
8
Кои са причините за формирането на континентално - средиземноморски тип климат в южните части на Осоговско Беласишката планинска редица и долината на р. Струма?
9
Какъв вид води са бликащите край Сандански, Марикостиново, Рупите и Левуново?
10
Къде в областта  на Осогово-Беласишка планинска редица и дол. на р. Струма са акумулирани грунтови води?
11
Кой е най-големият десен приток на р. Струма? 
12
В кой период всички реки в областта са маловодни?
13
Попълнете пропуските в текста, като използвате данните от климатограмата.
14
Свържете особеностите на климата с климатичния пояс, за който се отнасят.
15
Попълнете пропуските в текста, като използвате изображението. 

Описание на теста

С онлайн теста "Осоговско - Беласишка планинска редица и долината на р. Струма - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за полезните изкопаеми, климата и водите в областта. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на климата и за най-топлата котловина в България. Ще демонстрирате знания за най-важната водна артерия в тази подобласт и за другите видове води там. Ще упражните уменията си за четене на географски изображения с попълването на текстове, в които пропуснатите думи ще попълните правилно, ако знаете как да разгадаете написаното в климатограма и хидрограма. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се