Упражнение: Тракийско-Странджанска област - част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Тракийско - Странджанска област - част 3" по география за 10 клас ще проверите знанията си за растителния и животинския свят, природните условия и ресурси и опазването на природната среда в областта. Ще отговаряте на въпроси за първия резерват у нас, за най-голямата защитена територия в България, за видовете растения и животни, обитаващи Тракийско - Странджанската област. Ще правите изводи за стопанството на областта, развиващо се на основата на природни условия и ресурси. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какви растителни видове обитават Тракийско - странджанската област?
5т. 2. "Орманите" са:
5т. 3. Какъв вид е най-старото дърво в България?
5т. 4. Коя от изброените птици е типичен представител на Тракийско - Странджанската област?
5т. 5. Коя е най-голямата защитена територия в България?
6т. 6. Кои растителни видове са типични за т.нар. ормани?
6т. 7. В коя подточка са изброени ендемитни видове, срещащи се в Тракийско - Странджанската област?
6т. 8. Къде в Тракийско-Странджанска област може да срещнете отровен черен паяк?
6т. 9. През коя година е създаден първият резерват у нас?
6т. 10. Кои резервати са разположени по долината на р. Тунджа?
6т. 11. Какви дейности се развиват, благодарение на природните условия и ресурси в областта?
  • Свържете, за да се получи вярно.
6т. 12. Коя стопанска дейност най-силно разрушава естествените ландшафти в Тракийско - Странджанската област?
11т. 13. Свържете частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. Попълнете пропуските в текста.
11т. 15. Кои резервати са обозначени със съответните номера на картата? 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!