Упражнение: Произход и прародина на древните българи. Част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11 клас „Произход и прародина на древните българи - част 2“ ще проверите знанията си за древните българи. Познават ли българите земеделието, занаятите и строителството? Чергари или полуотседнал народ със свои градове са българите? Кога българите започват да се заселват на Балканите? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой е авторът, който дава сведения за историята на българите от т.нар. кавказки период?
5т. 2. Кое било основното препитание на древните българи?
5т. 3. Вярно или грешно е твърдението:
  • Първи и най-ранни поселения на българите на Балканския полуостров има от времето на император Анастасий I (края на Vв. - началото на VI в.), когато българите се заселили от дн. Видин до дн. Македония.
5т. 4. Вярно или грешно е твърдението:
  • Българи са участвали в пакса на аварите през V в. Заедно авари и славяни предприемали нападения срещу Византия. Пример за такива общи действия е обсадата на Константинопол през 635 г.
5т. 5. В коя група са изброени характеристики на българите, които са свързани с наличието на градове и градски живот?
6т. 6. Каква роля има фактът, че българите били отлични воѝни?
6т. 7. Кои думи са свидетелство за участието на българите в Аварския хаганат?
6т. 8. Кои думи и изрази доказват липсата на расова, етническа и езикова чистота на народите в района северно от Кавказ?
6т. 9. Подредете в хронологична последователност събитията.
6т. 10.  Разгледайте внимателно картата и свържете правилно елементите.
6т. 11. Защо след IV в. с приближаването си до Кримския полуостров българите се споменават често във византийските извори?
6т. 12. Коя част (1, 2, 3 или 4) от текста на византийския автор Захари Ритор оборва тезата за чергарския номадски начин на живот на българите?
  • „(1)Отвъд Каспийските врати...са (2)бугрите със свой език, (3)народ езически и варварски; те (4)имат градове.“
11т. 13. За кой народ се отнася описанието в текста на хрониста Енодий (V-VI век)?
  • „Това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал. Народ, който е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята за  по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражения. Те не са изпадали в затруднение ... защото смятат, че е достатъчно удоволствие да пият кобилешко мляко. Кой би устоял на противник, който се носи и храни от своето бързо животно?”
11т. 14. Какво от бита на българите е отразено на изображението?
11т. 15. С какви сведения за българите се свързва изображението?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!