new-logo

Тест: Произход и прародина на древните българи. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога западните тюрки отхвърлят зависимостта от аварите?
2
Попълнете липсващото в текста.
3
За кой град се предполага, че е бил столица на Кубратова България?
4
Вярно или грешно е твърдението:
  • Хан Кубрат живял в Константинопол, където приел християнството и установил близки контакти с император Ираклий.
5
С коя държава влиза в договорни отношения, основаната от хан Кубрат стара Велика България?
6
С ударите на кой народ се свързва заръката на хан Кубрат в средата на VII в. синовете му да напуснат Старата Велика България?
7
Защо Византия установява връзки и поддържа добри отношения с народите в Меотидския район (между Черно и Каспийско море)?
8
Каква е съдбата на старата Велика България след смъртта на хан Кубрат?
9
В кое твърдение няма грешка?
10
Вярно или грешно е твърдението: Управлението на стара Велика България на хан Кубрат вероятно имала изграден административен апарат. Най-силно били развити военните институции. Този опит не бил пренесен и в Дунавска България.
11
Кое изображение НЕ е част от прабългарско съкровище?
12
С кое понятие може да се свърже устройството на тюркския пакс, в който са били включени и българите през VI - VII в.?
13
Прочетете текста от „Стратегикон” на Псевдомаврикий и отговорете: За коя характерна черта на прабългарското общество се отнася?
  • „Прочее тези племена..., управлявани еднолично и владени не с любов, а със страх, храбро понасят трудностите и мъките. Те са ... притворни и неверни, не спазват договорите и не се задоволяват с дарове.”
14
За кой народ се отнася описанието в текста на хрониста Енодий (V-VI век):
  •  „Това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал. Народ, който е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражения. Те не са изпадали в затруднение ... защото смятат, че е достатъчно удоволствие да пият кобилешко мляко. Кой би устоял на противник, който се носи и храни от своето бързо животно?”
15
Кое е общото между хуни, прабългари, готи и славяни?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11 клас „Произход и прародина на древните българи - част 3“ ще проверите знанията си за древните българи. Защо Византия установява и поддържа добри отношения с народите от Меотидския район? Каква е съдбата на старата Велика България на хан Кубрат? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се