Упражнение: Произход и прародина на древните българи. Част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11 клас „Произход и прародина на древните българи - част 3“ ще проверите знанията си за древните българи. Защо Византия установява и поддържа добри отношения с народите от Меотидския район? Каква е съдбата на старата Велика България на хан Кубрат? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кога западните тюрки отхвърлят зависимостта от аварите?
5т. 2. Попълнете липсващото в текста.
5т. 3. За кой град се предполага, че е бил столица на Кубратова България?
5т. 4. Вярно или грешно е твърдението:
  • Хан Кубрат живял в Константинопол, където приел християнството и установил близки контакти с император Ираклий.
5т. 5. С коя държава влиза в договорни отношения, основаната от хан Кубрат стара Велика България?
6т. 6. С ударите на кой народ се свързва заръката на хан Кубрат в средата на VII в. синовете му да напуснат Старата Велика България?
6т. 7. Защо Византия установява връзки и поддържа добри отношения с народите в Меотидския район (между Черно и Каспийско море)?
6т. 8. Каква е съдбата на старата Велика България след смъртта на хан Кубрат?
6т. 9. В кое твърдение няма грешка?
6т. 10. Вярно или грешно е твърдението: Управлението на стара Велика България на хан Кубрат вероятно имала изграден административен апарат. Най-силно били развити военните институции. Този опит не бил пренесен и в Дунавска България.
6т. 11. Кое изображение НЕ е част от прабългарско съкровище?
6т. 12. С кое понятие може да се свърже устройството на тюркския пакс, в който са били включени и българите през VI - VII в.?
11т. 13. Прочетете текста от „Стратегикон” на Псевдомаврикий и отговорете: За коя характерна черта на прабългарското общество се отнася?
  • „Прочее тези племена..., управлявани еднолично и владени не с любов, а със страх, храбро понасят трудностите и мъките. Те са ... притворни и неверни, не спазват договорите и не се задоволяват с дарове.”
11т. 14. За кой народ се отнася описанието в текста на хрониста Енодий (V-VI век):
  •  „Това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал. Народ, който е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражения. Те не са изпадали в затруднение ... защото смятат, че е достатъчно удоволствие да пият кобилешко мляко. Кой би устоял на противник, който се носи и храни от своето бързо животно?”
11т. 15. Кое е общото между хуни, прабългари, готи и славяни?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!