Упражнение: Светът на славяните (І – VІІ в.) - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11 клас „Светът на славяните (I-VII в.) - част 1“ ще проверите знанията си за произхода и прародината на славяните. Кои са божествата в пантеона на славяните? Ще тествате знанията си за първите сведения за славяните. Защо Прокопий Кесарийски нарича управлението им демокрация и прав ли е Псевдомаврикий, че живеят в анархия? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С кое събитие съвпада началото на епохата на Средните векове?
5т. 2. Къде са най-старите поселения на славянските племена?
5т. 3. Какъв е произходът на славяните?
5т. 4. Вярно или грешно е твърдението:
  • Според средновековните летописци началото на историята на славяните се свързва с библейския разказ за Вавилонското стълпотворение.
5т. 5. Кой източник НЕ се отнася за славяните?
6т. 6. С кой основен поминък на славяните се свързва уседналият им начин на живот?
6т. 7. В коя група са изброени характерни само за славяните особености на жилища и селища?
6т. 8. С кое събитие съвпада по време Великото преселение на народите?
6т. 9. Свържете правилно елементите, които се отнасят за социалната структура на славянското общество.
6т. 10. Кое божество има славянски произход?
6т. 11. В кой ред всички понятия са характерни за религиозните вярвания на славяните?
6т. 12. Коя особеност на обществения живот на славяните е пропусната в текста от „Историята” на Прокопий Кесарийски?
  • Тези народи – славини и анти – не се управляват от един човек, но от старо време живеят в ..................... и затова винаги общо разглеждат полезните и трудни работи.“
11т. 13. С коя особеност от управлението на славяните свързвате сведенията на Прокопий Кесарийски „живеят в демокрация“ и на Псевдомаврикий управление като „анархия“?
11т. 14. Какво е обозначено на картата?
11т. 15. Запишете името на планина в България, която се свързва с името на върховния славянски бог.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!