Упражнение: Краище - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Краище - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за климата, водите, почвите и растенията на природногеографската област. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на природните компоненти в областта. Ще си припомните какво е температурна инверсия. Ще определяте какви стопански дейности са възможни в Краището. Ще обогатите знанията си, разпознавайки природни туристически ресурси в областта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В коя от котловините на Краището е измерена най-ниската температура в България?
5т. 2. Какъв е климатът в Кюстендилската котловина?
5т. 3. Коя от изброените реки е главна водна артерия в Краището?
5т. 4. Кой е изворът с най-гореща минерална вода в България, намиращ се в Краището?
5т. 5. Кои стопански отрасли, развиващи се в Краището са най-сериозните замърсители на околната среда?
6т. 6. Коя климатична област НЕ е представена в Краището?
6т. 7. Явление, при което се наблюдава повишаване на температурата с изкачване във височина, се нарича:
6т. 8. За коя климатична област, в която попада част от Краището се отнася следното:
  • Средната януарска температура е около -4 °C. Средната юлска температура е между 15 и 25 °C и значително годишно количество на валежите.
6т. 9. Попълнете пропуските в текста.
6т. 10. Свържете частите на изреченията, така че да се получат верни твърдения за разпространението на почвите в Краището.
6т. 11. В коя подточка дървесните видове са влаголюбиви и растат покрай реките?
6т. 12. Кое от изброените НЕ се отнася за стопанските дейности, характерни за Краището?
11т. 13. Виждате изображения на природни образувания, които са туристически ресурс в Краище. Свържете изображението с неговото име.
11т. 14. На картата с цифри са обозначени реки, протичащи през Краището. Свържете цифрите с имената на реките.
11т. 15. За коя река в Краището се отнася следното:
  • Извира от западните склонове на Кървав камък. Тя е единствената река, която два пъти пресича държавната граница на България. Приток е на р. Нишава. По течението й, близо до гр. Трън, се образува красиво ждрело.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!