new-logo

Тест: Краище - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В коя от котловините на Краището е измерена най-ниската температура в България?
2
Какъв е климатът в Кюстендилската котловина?
3
Коя от изброените реки е главна водна артерия в Краището?
4
Кой е изворът с най-гореща минерална вода в България, намиращ се в Краището?
5
Кои стопански отрасли, развиващи се в Краището са най-сериозните замърсители на околната среда?
6
Коя климатична област НЕ е представена в Краището?
7
Явление, при което се наблюдава повишаване на температурата с изкачване във височина, се нарича:
8
За коя климатична област, в която попада част от Краището се отнася следното:
  • Средната януарска температура е около -4 °C. Средната юлска температура е между 15 и 25 °C и значително годишно количество на валежите.
9
Попълнете пропуските в текста.
10
Свържете частите на изреченията, така че да се получат верни твърдения за разпространението на почвите в Краището.
11
В коя подточка дървесните видове са влаголюбиви и растат покрай реките?
12
Кое от изброените НЕ се отнася за стопанските дейности, характерни за Краището?
13
Виждате изображения на природни образувания, които са туристически ресурс в Краище. Свържете изображението с неговото име.
14
На картата с цифри са обозначени реки, протичащи през Краището. Свържете цифрите с имената на реките.
15
За коя река в Краището се отнася следното:
  • Извира от западните склонове на Кървав камък. Тя е единствената река, която два пъти пресича държавната граница на България. Приток е на р. Нишава. По течението й, близо до гр. Трън, се образува красиво ждрело.

Описание на теста

С онлайн теста "Краище - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за климата, водите, почвите и растенията на природногеографската област. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на природните компоненти в областта. Ще си припомните какво е температурна инверсия. Ще определяте какви стопански дейности са възможни в Краището. Ще обогатите знанията си, разпознавайки природни туристически ресурси в областта. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се