new-logo

Тест: Българско черноморско крайбрежие.Черно море - част 2

Тест

С онлайн теста "Българско черноморско крайбрежие. Черно море - част 2" по география за 8 клас ще проверите знанията си за географското положение, особеностите на водите и организмовия свят на морето. Ще отговаряте на въпроси за вида и формата на Черно море, за връзките му с други водни басейни, за солеността и температурата на водата. Ще разпознавате брегови форми на морето и ще локализирате черноморски държави. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво море е Черно море по неговото географско положение?
2
Каква е формата на Черноморския басейн?
3
Най-голямата дълбочина, измерена в Черно море е:
4
Между кои континенти е разположено Черно море?
5
Чрез кой проток Черно море се свързва с Азовско море?
6
В какви единици се измерва солеността на морската и океанската вода?
7
Кои форми на релефа ограничават Черно море в съответните посоки?
8
В коя от зоните на подводния релеф се откриват находища на полезни изкопаеми?
9
Защо във водите на Черно море под 180 м. няма организми?
10
Колко пъти е по-голяма площта на Черно море от площта на България?
11
До какво явление във водата на морето води замърсяването й с тежки метали, отпадъци от бита и др.?
  • Запишете понятието.
12
Попълнете пропуските в текста.
13
На картата с цифри са обозначени обекти от бреговата линия на Черно море, съседни морета и природни единици. Свържете цифрата с името на обекта.
14
На картата с цифри са обозначени обекти от бреговата линия на Черно море, съседни морета и природни единици. Свържете цифрата с името на обекта.
15
На картата с цифри са отбелязани териториите на някои черноморски държави. Свържете цифрата с името на държавата.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се