new-logo

Тест: Рило-Родопска област - част 2

Тест

С онлайн теста "Рило - Родопска област - част 2" по география за 8 клас ще проверите знанията си за климата, водите, почвите, растителния и животинския свят на областта. Ще имате възможността да демонстрирате знания за типовете климат и особеностите му, за видовете води в областта и тяхното стопанско значение. Ще разберете дали знаете какви растения виреят на определени типове почви. Ще отговаряте на въпроси за екологичните проблеми в областта и дейностите, които ги причиняват. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какъв е климатът в най-високите части на Рила, Пирин и Родопите?
2
Коя от изброените големи реки в България НЕ протича през Рило-Родопска област?
3
Коя група минерални извори се намират в Рило - Родопската област?
4
Кое от посочените защитени растения се среща в Рило - Родопската област?
5
Теченията на кои реки, протичащи през Рило-Родопска област са сериозно замърсени с тежки метали?
6
Кой тип  климат НЕ е характерен за Рило - Родопската област?
7
Коя от реките НЕ извира от Рило - Родопската област?
8
Кое твърдение за Рило - Родопската област е ГРЕШНО?
9
Кое твърдение доказва, че в Санданско - Петричкото поле, Гоцеделчевската котловина и Източните Родопи климатът е континентално - средиземноморски?
10
В коя двойка "почви - растителност" има несъответствие?
11
Какъв вид е езерото, показано на снимката?
12
Коя стопанска дейност поражда сериозен екологичен проблем в планините на Рило-Родопска област?
13
На картата са отбелязани с цифри реки, протичащи през Рило - Родопската област. Свържете цифрата с името на реката.
14
Какви стопански дейности се развиват на базата на природните условия и ресурси в Рило - Родопската област?
15
В Рило - Родопската област са разположени някои от най-големите ни планински курорти. Свържете името на курорта с името на планината, в която е разположен.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се