Упражнение: Рило-Родопска област - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Рило - Родопска област - част 2" по география за 8 клас ще проверите знанията си за климата, водите, почвите, растителния и животинския свят на областта. Ще имате възможността да демонстрирате знания за типовете климат и особеностите му, за видовете води в областта и тяхното стопанско значение. Ще разберете дали знаете какви растения виреят на определени типове почви. Ще отговаряте на въпроси за екологичните проблеми в областта и дейностите, които ги причиняват. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какъв е климатът в най-високите части на Рила, Пирин и Родопите?
5т. 2. Коя от изброените големи реки в България НЕ протича през Рило-Родопска област?
5т. 3. Коя група минерални извори се намират в Рило - Родопската област?
5т. 4. Кое от посочените защитени растения се среща в Рило - Родопската област?
5т. 5. Теченията на кои реки, протичащи през Рило-Родопска област са сериозно замърсени с тежки метали?
6т. 6. Кой тип  климат НЕ е характерен за Рило - Родопската област?
6т. 7. Коя от реките НЕ извира от Рило - Родопската област?
6т. 8. Кое твърдение за Рило - Родопската област е ГРЕШНО?
6т. 9. Кое твърдение доказва, че в Санданско - Петричкото поле, Гоцеделчевската котловина и Източните Родопи климатът е континентално - средиземноморски?
6т. 10. В коя двойка "почви - растителност" има несъответствие?
6т. 11. Какъв вид е езерото, показано на снимката?
6т. 12. Коя стопанска дейност поражда сериозен екологичен проблем в планините на Рило-Родопска област?
11т. 13. На картата са отбелязани с цифри реки, протичащи през Рило - Родопската област. Свържете цифрата с името на реката.
11т. 14. Какви стопански дейности се развиват на базата на природните условия и ресурси в Рило - Родопската област?
11т. 15. В Рило - Родопската област са разположени някои от най-големите ни планински курорти. Свържете името на курорта с името на планината, в която е разположен.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!