new-logo

Тест: Принцип на действие на електромотора

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електромотор наричаме:
2
Основните елементи на електромотора са:
3
Коя е основната закономерност, която позволява на електромотора да работи?
4
Вярно ли е, че ако извадим неподвижната част на електромотора, неговия статор, той ще продължи да работи, когато е включен към електрическата мрежа?
5
Вярно ли е, че в електромотора тече постоянен по големина и посока електричен ток, но посоката му се променя през равни интервали от време от колектора на електромотора?
6
Можете ли да си направите електромотор ако разполагате с една батерия от 1,5 V, магнитче /с кръгла форма от украса за хладилник/ и парче медна тел?
7
Ако разполагате с проводник с дължина l=2 m , по които тече ток I = 20 A и сте го поставили в магнитно поле с индукция B=0,5 T така, че да е перпендикулярен на вектора на индукцията и само половината от дължината му е в полето, то магнитната сила, която ще му действа ще е с големина:
8
Показаната на картинката графика изобразява зависимостта на магнитната сила Fmax от големината на тока през проводника.
  • Вярно ли е изобразена тази зависимост? 
9
Прав проводник с дължина 10 cm, по който тече ток 10А е перпендикулярен на посоката на магнитната индукция на еднородно магнитно поле с големина на индукция 0,2 Т. Определете силата, която му действа.
10
Изчислете магнитната сила в двата случая и сравнете стойностите ѝ като за улеснение използвайте данните от картинките: 
11
Изберете посоката, в която трябва да тече токът през рамката, така че рамката да се завърти в показаната посока. 
12
Определете посоките, в които действат магнитните сили. 
13
По квадратна рамка със страна l=5 cm тече ток I=10 A. Рамката е поставена в еднородно магнитно поле с индукция B=0,1 T, както е показано на картинката. Определете големината и посоката на магнитните сили, действащи на всяка от страните на рамката. 
14
На картинката е изобразен електроизмервателен уред.
  • Кой е електроизмервателният уред?
  • Какво измерва този електроизмервателен уред?
  • В каква посока ще се отклони стрелката при така зададения поляритет на входните клеми на електроуреда?
15
Проводник с дължина l, по който тече ток I, е поставен перпендикулярно на магнитните силови линии на магнитно поле с индукция B. На проводника действа магнитна сила Fm.
  • Изчислете липсващите стойности в таблицата. 

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Принцип на действие на електромотора“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за механизма на действие на електромотора и закономерностите, които описват начина му на действие. Ще тествате знанията си за практическите приложения на закона на Ампер. Ще пресмятате големината на магнитната сила и ще определяте посоката ѝ, когато в  полето е поставена проводникова рамка, по която тече постоянен електричен ток - като част от този тест по физика. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се