Упражнение: Принцип на действие на електромотора


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Принцип на действие на електромотора“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за механизма на действие на електромотора и закономерностите, които описват начина му на действие. Ще тествате знанията си за практическите приложения на закона на Ампер. Ще пресмятате големината на магнитната сила и ще определяте посоката ѝ, когато в  полето е поставена проводникова рамка, по която тече постоянен електричен ток - като част от този тест по физика. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Електромотор наричаме:
5т. 2. Основните елементи на електромотора са:
5т. 3. Коя е основната закономерност, която позволява на електромотора да работи?
5т. 4. Вярно ли е, че ако извадим неподвижната част на електромотора, неговия статор, той ще продължи да работи, когато е включен към електрическата мрежа?
5т. 5. Вярно ли е, че в електромотора тече постоянен по големина и посока електричен ток, но посоката му се променя през равни интервали от време от колектора на електромотора?
6т. 6. Можете ли да си направите електромотор ако разполагате с една батерия от 1,5 V, магнитче /с кръгла форма от украса за хладилник/ и парче медна тел?
6т. 7. Ако разполагате с проводник с дължина l=2 m , по които тече ток I = 20 A и сте го поставили в магнитно поле с индукция B=0,5 T така, че да е перпендикулярен на вектора на индукцията и само половината от дължината му е в полето, то магнитната сила, която ще му действа ще е с големина:
6т. 8. Показаната на картинката графика изобразява зависимостта на магнитната сила Fmax от големината на тока през проводника.
  • Вярно ли е изобразена тази зависимост? 
6т. 9. Прав проводник с дължина 10 cm, по който тече ток 10А е перпендикулярен на посоката на магнитната индукция на еднородно магнитно поле с големина на индукция 0,2 Т. Определете силата, която му действа.
6т. 10. Изчислете магнитната сила в двата случая и сравнете стойностите ѝ като за улеснение използвайте данните от картинките: 
6т. 11. Изберете посоката, в която трябва да тече токът през рамката, така че рамката да се завърти в показаната посока. 
6т. 12. Определете посоките, в които действат магнитните сили. 
11т. 13. По квадратна рамка със страна l=5 cm тече ток I=10 A. Рамката е поставена в еднородно магнитно поле с индукция B=0,1 T, както е показано на картинката. Определете големината и посоката на магнитните сили, действащи на всяка от страните на рамката. 
11т. 14. На картинката е изобразен електроизмервателен уред.
  • Кой е електроизмервателният уред?
  • Какво измерва този електроизмервателен уред?
  • В каква посока ще се отклони стрелката при така зададения поляритет на входните клеми на електроуреда?
11т. 15. Проводник с дължина l, по който тече ток I, е поставен перпендикулярно на магнитните силови линии на магнитно поле с индукция B. На проводника действа магнитна сила Fm.
  • Изчислете липсващите стойности в таблицата. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

16:18 - 11.03.2017

Как по-точно можеш да си направиш електромотор от приборите споменати в 6-ти въпрос? Къде е колекторът? Не трябва ли да са 2 магнита със различни полюси?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:21 - 13.03.2017

Здравей, Кристиан! Всеки магнит има два полюса и дори да го счупим, всяка част ще има пак по два полюса. По този начин можем да получим необходимите ни два магнита. Ако направим електромотор с подръчни средства, няма как да има колектор. Такъв електромотор може да послужи само за демонстриране на действието на магнитно поле върху проводник с ток (т.е. няма да се върти постоянно). Колекторът е задължителен за електромоторите, използвани в техниката.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.