new-logo

Тест: Електроннолъчеви технологии

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете липсващите понятия, така че да се получи определението за електроннолъчеви технологии.
2
На коя от картинките е изобразено устройство, което е свързано с електроннолъчевите технологии?
3
Кинескоп наричаме:
4
Подредете в правилна последователност елементите на електронно-лъчевата тръба, според реда на преминаване на електронния сноп през тях.
5
В кой от посочените електроизмервателни прибори електроннолъчевата тръба е основен елемент?
6
Вярно ли е, че ако вътрешността на кинескопа не е вакуумирана, той няма да работи?
7
Можем ли да кажем, че всеки притежател на такъв телевизор има линеен ускорител на заредени частици у дома?
8
Електроннолъчевите технологии могат да се използват за:
9
Между кои от елементите на електроннолъчевата тръба става ускоряването на електроните от електронния сноп?
10
По какъв начин в електроннолъчевата тръба може да се отклони направлението на движение на електронния сноп наляво или надясно?
11
По какъв начин в електроннолъчевата тръба може да се отклони направлението на движение на електронния сноп нагоре или надолу?
12
Възможно ли е на базата на електроннолъчевата технология да се направи устройство, което да изпълнява в електрическа верига функции като на полупроводниковия диод, т.е. да се направи вакуумен диод?
13
От какво зависи яркостта на светещата точка, която се получава на екрана на електроннолъчевата тръба, когато върху него попадне електронният сноп?
14
Как можем да променяме яркостта на светещата точка, която се получава на екрана на електроннолъчевата тръба, когато върху него попадне електронният сноп?
15
Електроннолъчева тръба работи при напрежение 30 kV. Определете кинетичната енергия на електроните, с която попадат на екрана на тръбата, при условие че напускат повърхността на нагорещения катод със скорост v0=0.
  • Отговорът да се посочи в джаули (J) и електронволти (eV).

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Електроннолъчеви технологии“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си начините на използване и приложението на движение на заредени частици в електростатичното поле. Ще тествате знанията и нивото си на разбиране за взаимодействието на движещите се електрични заряди и електрично поле. Ще изследвате връзката между конструктивните особености на електроннолъчевата тръба и механизмите на взаимодействие на електричните заряди и електричните полета, като част от този тест по физика. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се