Упражнение: Рило-Родопска област - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Рило - Родопска област - част 1" по география за 8 клас ще проверите знанията си за географското положение, релефа и полезните изкопаеми на областта. Ще отговаряте на въпроси за подобластите, на които се поделя областта и техните дялове и форми. Ще съотнасяте географски обекти към различните части на областта и ще ги разпознавате по картата. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на релефа и видовете полезни изкопаеми с техните находища. Ще демонстрирате знания за някои интересни скални образувания. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя цифра е обозначено местоположението на Рило - Родопската област на картата? 
5т. 2. Рило - Родопската област се дели на 4 подобласти. Свържете цифрите с името на съответната подобласт.
5т. 3. Коя от изброените планини НЕ е част от Осоговско - Беласишката планинска редица?
5т. 4. Рило - Родопската област е част от:
5т. 5. Кои форми на релефа са типични САМО за Рила и Пирин?
6т. 6. Коя от изброените котловини е разположена в долината на р. Места?
6т. 7. В Рило - Родопската област се намират най-големите находища в България на:
6т. 8. Имената: Ухловица, Ягодинска, Снежанка са на:
6т. 9. Голямата надморска височина на Рила и Пирин и заледяванията в тях са причина за образуването на:
6т. 10. Свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находище в Рило - Родопската област.
6т. 11. Кое твърдение за Рило - Родопската област НЕ е вярно?
6т. 12. Свържете имената на планините с имената на най-високите им върхове.
11т. 13. На картосхемата е изобразен релефът на Осоговско - Беласишката планинска редица и долината на р. Струма. С цифри са обозначени някои от географските обекти. Свържете цифрите с имената на обектите. 
11т. 14. На картата са обозначени някои от планините в Рило - Родопската област. Свържете цифрите с имената на планините.
11т. 15. Разпознавате ли интересните скални форми, образувани в Рило - Родопската област?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!