Упражнение: Тракийско-Странджанска област. Част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Тракийско - Странджанска област - част 2" по география за 8 клас ще проверите знанията си за водите, почвите, растителността и животинския свят на областта. Ще разберете дали знаете кои дейности създават най-големите екологични проблеми. Ще отговаряте на въпроси за видовете почви, за характерните растения и животни. Ще демонстрирате знания за защитените територии в областта като ПП "Странджа" и резерватът "Силкосия". Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са най-големите реки, протичащи през Тракийско - Странджанската област?
5т. 2. Кой почвен тип се среща САМО в Тракийско - Странджанската област на България?
5т. 3. Лавровишнята, зелениката, понтийското бясно дърво са представители на растителността, която е характерна за:
5т. 4. Кои промишлени дейности са най-големите замърсители на природната среда в Тракийско - Странджанската област?
5т. 5. През 1933 г. е създаден първият резерват в България. Как се казва той?
6т. 6. В Тракийско-Странджанска област  се срещат жълтоземните почви. Къде са образувани те?
6т. 7. В коя от двойките "форма на релефа - почви" има несъответствие?
6т. 8. Кои реки са десни притоци на р. Марица? 
6т. 9. В коя планина е обявен първият резерват в България?
6т. 10. Напишете името на отточната област, от която са Велека, Ропотамо и Резовска река.
6т. 11. Почвено - климатичните условия в Тракийско-Странджанска област са предпоставка за отглеждането на редица земеделски култури, най-разпространени, от които са:
6т. 12. Кой животински вид НЕ е характерен за Тракийско - Странджанската област?
11т. 13. Свържете цифрите с имената на природните области, които обозначават.
11т. 14. Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. За кой природен парк в България се отнася следното:
  • Това е най-голямата защитена територия у нас и една от най-екзотичните в Европа. Съхранява гори от източен бук и странджанска зеленика. От животните са установени 261 вида бозайници и птици и 30 вида земноводни.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!