new-logo

Тест: Тракийско-Странджанска област. Част 2

Тест

С онлайн теста "Тракийско - Странджанска област - част 2" по география за 8 клас ще проверите знанията си за водите, почвите, растителността и животинския свят на областта. Ще разберете дали знаете кои дейности създават най-големите екологични проблеми. Ще отговаряте на въпроси за видовете почви, за характерните растения и животни. Ще демонстрирате знания за защитените територии в областта като ПП "Странджа" и резерватът "Силкосия". Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са най-големите реки, протичащи през Тракийско - Странджанската област?
2
Кой почвен тип се среща САМО в Тракийско - Странджанската област на България?
3
Лавровишнята, зелениката, понтийското бясно дърво са представители на растителността, която е характерна за:
4
Кои промишлени дейности са най-големите замърсители на природната среда в Тракийско - Странджанската област?
5
През 1933 г. е създаден първият резерват в България. Как се казва той?
6
В Тракийско-Странджанска област  се срещат жълтоземните почви. Къде са образувани те?
7
В коя от двойките "форма на релефа - почви" има несъответствие?
8
Кои реки са десни притоци на р. Марица? 
9
В коя планина е обявен първият резерват в България?
10
Напишете името на отточната област, от която са Велека, Ропотамо и Резовска река.
11
Почвено - климатичните условия в Тракийско-Странджанска област са предпоставка за отглеждането на редица земеделски култури, най-разпространени, от които са:
12
Кой животински вид НЕ е характерен за Тракийско - Странджанската област?
13
Свържете цифрите с имената на природните области, които обозначават.
14
Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
15
За кой природен парк в България се отнася следното:
  • Това е най-голямата защитена територия у нас и една от най-екзотичните в Европа. Съхранява гори от източен бук и странджанска зеленика. От животните са установени 261 вида бозайници и птици и 30 вида земноводни.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се