new-logo

Тест: Безгръбначни животни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от посочените структури служат да дишане при безгръбначните животни?
2
В групата на червеите са включени тип Плоски червеи, тип Прешленести червеи и тип ...
3
При безгръбначните се среща както отворена, така и затворена кръвоносна система.
4
Мрежестата нервна система при безгръбначните се развива при тип:
5
Гръбначните животни принадлежат към тип:
6
Кои от изброените безгръбначни НЕ СА трипластни животни?
7
В кой от типовете безгръбначни животни се наблюдава затворена храносмилателна система?
8
Припомнете си развитието на дихателната система при безгъбначните.
  • Под всяка от дадените групи безгръбначни поставете начина, по който дишат съответните животни.
9
Попълнете липсващите думи в текста.
10
В отделителната система на безгръбначните, бъбреци се появяват за първи път при представителите от тип ...
11
Припомнете си развитието на нервната система при безгръбначните. При кой тип безгръбначни животни нервната система е най-сложно устроена?
12
Свържете посочените представители с таксономичната група, към която принадлежат.
13
За разлика от Скорпиона (паякообразно), опората на тялото при Градинския охлюв (мекотело) е:
14
Свържете всяко безгръбначно (горе) с храната, която яде.
15
Припомнете си класификацията на тип Членестоноги и тип Мекотели. Имайки предвид, че насекомите имат 1 чифт антенки на главата си, ракообразните - 2 чифта, а главоногите нямат антенки, пресметнете:
  • какъв общ брой антенки имат: два комара, един омар, една сепия и четири калинки?

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 8. клас "Безгръбначни животни” ще проверите какво сте запомнили от изучаваните в седми клас безгръбначни животни. Ще имате възможност отново да упражните класификацията на безгръбначните животински видове. Какво е най-характерно за отделните типове от групата на червеите? Какви са особеностите при представителите на тип Мешести, тип Членестоноги и тип Мекотели? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се