Упражнение: Стопанство - териториално разпределение, фактори и различия - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Стопанство - териториално разпределение, фактори и различия - част 1" по география за 8 клас ще проверите знанията си за периодите, през които преминава развитието на стопанството в региона и факторите, които му оказват влияние. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на стопанското развитие през всеки един от трите периода и ще търсите причините за тези особености. Ще разпознавате факторите, влияещи на стопанството и ще разкривате тяхното влияние в региона. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какъв тип стопанство е характерен за повечето страни на Балканския полуостров ?
5т. 2. Кой стопански отрасъл е преобладаващ през първата половина на ХХ век в страните от Балканския полуостров?
5т. 3. Кои стопански отрасли се развиват непосредствено след Втората световна война на Балканския полуостров ?
5т. 4. Процесът на раздържавяване и нарастване на частната собственост, се нарича:
5т. 5. В коя от групите държави са включени страни, които не могат да развиват морски транспорт?
6т. 6. Кой стопански фактор определя разнообразието на природните условия?
6т. 7. Коя икономическа организация провежда обща икономическа политика, с която подпомага страните, членуващи в нея?
6т. 8. Свободната търговия и свободното движение на стоки и капитали са резултат от:
6т. 9. Кои държави от Балканския полуостров са най-новите членки на ЕС?
6т. 10. Кое е общото между балканските страни?
6т. 11. Коя страна в региона е член на ЕС и НАТО и има развита пазарна икономика?
6т. 12. Вярно ли е, че през втората половина на ХХ век страните от полуострова бързо внедряват новостите в науката в производството?
11т. 13. Свържете факторите за формиране на стопанството с описанието им.
11т. 14. Попълнете пропуските в текста.
11т. 15. За кой период от развитието на стопанството на балканските страни се отнася написаното?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!