new-logo

Тест: Стопанство - териториално разпределение, фактори и различия - част 1

Тест

С онлайн теста "Стопанство - териториално разпределение, фактори и различия - част 1" по география за 8 клас ще проверите знанията си за периодите, през които преминава развитието на стопанството в региона и факторите, които му оказват влияние. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на стопанското развитие през всеки един от трите периода и ще търсите причините за тези особености. Ще разпознавате факторите, влияещи на стопанството и ще разкривате тяхното влияние в региона. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какъв тип стопанство е характерен за повечето страни на Балканския полуостров ?
2
Кой стопански отрасъл е преобладаващ през първата половина на ХХ век в страните от Балканския полуостров?
3
Кои стопански отрасли се развиват непосредствено след Втората световна война на Балканския полуостров ?
4
Процесът на раздържавяване и нарастване на частната собственост, се нарича:
5
В коя от групите държави са включени страни, които не могат да развиват морски транспорт?
6
Кой стопански фактор определя разнообразието на природните условия?
7
Коя икономическа организация провежда обща икономическа политика, с която подпомага страните, членуващи в нея?
8
Свободната търговия и свободното движение на стоки и капитали са резултат от:
9
Кои държави от Балканския полуостров са най-новите членки на ЕС?
10
Кое е общото между балканските страни?
11
Коя страна в региона е член на ЕС и НАТО и има развита пазарна икономика?
12
Вярно ли е, че през втората половина на ХХ век страните от полуострова бързо внедряват новостите в науката в производството?
13
Свържете факторите за формиране на стопанството с описанието им.
14
Попълнете пропуските в текста.
15
За кой период от развитието на стопанството на балканските страни се отнася написаното?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се