new-logo

Тест: Старопланинска област - част 2

Тест

С онлайн теста "Старопланинска област - част 2" по география за 8 клас ще проверите знанията си за климата, водите, почвите, растителността и животинския свят и за екологичните проблеми на областта. Ще отговаряте на въпроси за причините за особеностите на климата и тези, които пораждат екологичните проблеми. Ще демонстрирате знания за вертикалната зоналност на почвите и растителността в областта и за местоположението на някои географски обекти. Ще покажете, че имате умение да извличате информация от климатограма. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя климатична област НЕ е представена в Старопланинската област?
2
Вярно ли е, че по билото на Стара планина преминава главният вододел на България?
3
На кое място в България е Старопланинската област по големина на широколистните гори?
4
Кои почви са типични за Старопланинската област?
5
Напишете името на националния парк, който е разположен в Старопланинската област.
6
Предбалканът и Дунавската равнина попадат в умереноконтиненталната климатична област. Кои са причините климатът в Предбалкана да е по-хладен и влажен в сравнение с Дунавската равнина?
7
Коя от реките, извиращи от Стара планина, се влива в Егейско море? 
8
Изображението илюстрира: 
9
Кой от посочените минерални извори НЕ е разположен в Старопланинската област?
10
Кое животно НЕ е типичен обитател на Старопланинската област?
11
Коя стопанска дейност е породила екологичните проблеми в Старопланинската област?
12
Кое явление е характерно за котловините, разположени в Старопланинската област?
13
Като черпите информация от климатограмата, попълнете пропуските в текста.
14
На картата с цифри са обозначени обекти, които са част от Старопланинската област. Свържете цифрите с имената на обектите. 
15
Попълнете пропуските в текста.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се