Упражнение: Старопланинска област - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Старопланинска област - част 2" по география за 8 клас ще проверите знанията си за климата, водите, почвите, растителността и животинския свят и за екологичните проблеми на областта. Ще отговаряте на въпроси за причините за особеностите на климата и тези, които пораждат екологичните проблеми. Ще демонстрирате знания за вертикалната зоналност на почвите и растителността в областта и за местоположението на някои географски обекти. Ще покажете, че имате умение да извличате информация от климатограма. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя климатична област НЕ е представена в Старопланинската област?
5т. 2. Вярно ли е, че по билото на Стара планина преминава главният вододел на България?
5т. 3. На кое място в България е Старопланинската област по големина на широколистните гори?
5т. 4. Кои почви са типични за Старопланинската област?
5т. 5. Напишете името на националния парк, който е разположен в Старопланинската област.
6т. 6. Предбалканът и Дунавската равнина попадат в умереноконтиненталната климатична област. Кои са причините климатът в Предбалкана да е по-хладен и влажен в сравнение с Дунавската равнина?
6т. 7. Коя от реките, извиращи от Стара планина, се влива в Егейско море? 
6т. 8. Изображението илюстрира: 
6т. 9. Кой от посочените минерални извори НЕ е разположен в Старопланинската област?
6т. 10. Кое животно НЕ е типичен обитател на Старопланинската област?
6т. 11. Коя стопанска дейност е породила екологичните проблеми в Старопланинската област?
6т. 12. Кое явление е характерно за котловините, разположени в Старопланинската област?
11т. 13. Като черпите информация от климатограмата, попълнете пропуските в текста.
11т. 14. На картата с цифри са обозначени обекти, които са част от Старопланинската област. Свържете цифрите с имената на обектите. 
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

15:32 - 08.08.2016

Не съм доволен от това, че ключът за отговорите е доста ограничен в лексикално отношение. Ще си послужа със следния пример: аз въведох "дърводобив", а правилния отговор е "изсичане на горите". Мисля, че значението е еднакво. *-*
+1
Профилна снимка

Ученик

18:31 - 09.04.2017

Абсолютно съгласна. Аз въведох почвена ерозия, а отговорът беше ерозия.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

15:24 - 10.04.2017

Ще въведа и този отговор.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.