Упражнение: Разлагане на множители чрез комбинирано използване на различни методи. Решаване на задачи


Описание на упражнението

В това онлайн упражнение по математика за 7. клас ще проверите как сте овладели най-трудната, но и най-интересна част от този раздел  - „Разлагане на множители чрез комбинирано използване на различни методи.” Знаете, че тези задачи изискват използване на два или повече от познатите ни методи за разлагане на многочлени – чрез изнасяне на общ множител, чрез прилагане на формулите за съкратено умножение и чрез групиране. Точно кои методи трябва да използвате в конкретния пример? В каква последователност? Решете задачите в това онлайн упражнение и се ще се представите отлично на предстоящите контролни и изпитвания! Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Изразът 48a² - 3b², разложен на множители, има вида:
5т. 2. Изразът 7x² - 28x + 28 е тъждествено равен на:
5т. 3. Произведението на кои два двучлена е равно на израза 1 - 9y² + 1 + 3y ?
  • Упътване: Групирайте първите два члена в дадения израз и приложете формула за съкратено умножение.
5т. 4. Изразът 5 - 15b + 15b² - 5b³, разложен на множители, има вида:
5т. 5. Двучленът 2a³ - 54 се разлага на множители по следния начин:
6т. 6. Изразът 3x³ + 3x² - 3x - 3 се разлага на множители по следния начин:
6т. 7. Изразът (3x - 7)² - (x - 5)², разложен на множители, има вида:
  • Упътване: Ако означите 3х - 7 = а и х - 5 = b, можете ли да приложите формула за съкратено умножение?
 
6т. 8. Кой от изразите НЕ участва в разлагането на множители на двучлена y⁶ - 64 ?
  • Упътване: Представете 64 като 2^{6}.
6т. 9. Изразът 4x(3x - 2) - 3(2 - 3x) - 9x² + 4 е тъждествено равен на:
  • Упътване: От първите два члена на израза изнесете общ множител, а за вторите два - проверете дали може да се приложи формула за съкратено умножение.
6т. 10. Изразът a² - x² +10x - 25, разложен на множители, има вида:
6т. 11. Разлагането на многочлена 
  • 4m - 4n - m³ + 3m²n - 3mn² + n³ на множители е:
6т. 12. Кое е представянето на израза
  •  (3x - 1)³ + 4x²(1 - 3x) като произведение от множители?
11т. 13. Кой от дадените изрази е тъждествено равен на израза
  • 4x⁴ + 4x³ + 4x + 4 ?
11т. 14. След разлагането на израза (x² + 4)² - 10(x² + 4) + 25 на множители, се получава:
  • Упътване: Означете х² + 4 = а и проверете може ли да се приложи формула за съкратено умножение.
11т. 15. Кой от двучлените участва в разлагането на множители  на израза:
  • x³ + x²y - x² - xy - 2x - 2y 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

16:38 - 27.10.2015

може ли да ми обясните една задача 9 а на втора -12а+4
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+3
Профилна снимка

Студент

09:43 - 21.03.2016

И аз се запънах на 15 задача. Дори като разбрах верния отговор, нищо не ми се получи.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+2
Профилна снимка

Ученик

18:06 - 22.10.2015

На 15 въпрос стигнах в разлагането до (x+y)(x на втора -x -2) и не знам как да продължа. Някой ще помогне ли?
+2
Профилна снимка

Ученик

11:42 - 31.12.2016

не се налага да продължаваш ти си стигнал до отговора и той е x+y
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.