Упражнение: Европеизация на българите


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 9 клас „Европеизация на българите“ ще проверите знанията си за европеизацията на българите. Кои постижения на европейската цивилизация в културата и бита въвеждат българите през Възраждането? А знаете ли какво е най-характерно за новия стил алафранга? С този тест ще проверите, знаете ли колко читалища, училища и печатници се отварят, за образование и просвета. Какви били трудностите това да се случи в рамките на Османската империя? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са двете основни институции на българите през Възраждането?
5т. 2. Какво се случва със занаятите и производството на изделия през Възраждането?
5т. 3. Кога и къде са основани първите читалища?
5т. 4. Какви нововъведения имало в градския бит?
5т. 5. За какво била белег народната носия?
6т. 6. Кои сгради показвали европеизацията на българските градове през XIX век?
6т. 7. Каква важна дейност се извършвала в читалищата през Възраждането?
6т. 8. Запишете името на личността, за която се отнася описанието:
  • Възрожденски учител, книгоиздател и редактор на вестници, открил печатница в гр. Пловдив през 1857 г.
6т. 9. Отговорете вярно или грешно:
  • Ботьо Петков е български учител възрожденец, превежда учебници от руски на български език и е баща на Христо Ботев
6т. 10. Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения:
6т. 11. Запишете понятието така, че да отговаря на текста:
  • Модерно течение от XIX век, което засяга вътрешното обзавеждане, облеклото и маниерите на заможните търговци и предприемачи от градовете.
6т. 12. Свържете изображенията с текста така, че да се получат верни твърдения:
11т. 13. Попълнете липсващото в текста така, че да се получи вярно твърдение:
11т. 14. Свържете понятията с текста така, че да се получат верни твърдения:
11т. 15. Свържете личността с дейността и името ѝ:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!