Упражнение: Икономиката на Османската империя


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 9 клас „Икономиката на Османската империя“ ще проверите знанията си за развитието на Османската империя през XIX в. А знаете ли какво е най-характерно за икономическите реформи в империята? Кой е Добри Желязков? Защо икономическите реформи на правителството не водят до очакваните резултати? С този тест ще проверите, знаете ли за първата жп линия и първата модерна фабрика, открита в Българските земи. Какво било значението на гайтанджийството за развитието на търговията и производството по нашите земи? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя дейност в Османската империя през XIX в. е най-доходоносна?
5т. 2. През коя година започнало редовното параходно плаване по долната част на р. Дунав?
5т. 3. Кои западни държави имали най-голям внос в Османската империя?
5т. 4. Какви действия предприело Османското правителство, за да развие вътрешната търговия?
5т. 5. В кои български градове и през кой век се развива гайтанджийското производство?
6т. 6. Какви стоки се внасяли от европейските държави в Османската империя?
6т. 7. Запишете понятието, което отговаря на текста:
  • Плетен вълнен шнур, с който се украсяват традиционни дрехи.
6т. 8. Отговорете вярно или грешно:
  • През 1843 г. в Сливен, Добри Желязков е открил, първата модерна фабрика за текстилно производство.
6т. 9. На какво се дължала общата финансова нестабилност на Османската империя?
6т. 10. Подредете историческите събития в хронологична последователност:
6т. 11. Кое събитие НЕ се е случило през 1834 г.?
6т. 12. Свържете изображенията с текста така, че да се получат верни твърдения.
11т. 13. Свържете понятията с текста така, че да се получат верни твърдения.
11т. 14. Кои са част от факторите, които помагат да се изгради нация в условията на разпадащата се Османска империя?
11т. 15. Попълнете липсващото в текста така, че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!