Упражнение: Епохата на Танзимата


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 9 клас „Епохата на Танзимата“ ще проверите знанията си за реформите в Османската империя, настъпили през XIX в. Кои са реформените актове Гюлхански хатишериф и Хатихумаюна от 1856 г.? А знаете ли какво е най-характерно за ликвидирането на еничарския корпус? Каква е съдбата на спахиите? С този тест ще проверите, знаете ли какви права получават християните и спазват ли се те. Каква била модернизацията във войската и администрацията? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Каква е политическата обстановка в Османската империя началото на XIX в.?
5т. 2. Кои били двата стълба в империята, които в началото на XIX в., поддържали нейната сигурност?
5т. 3. Как постъпил султан Махмуд II с еничарите?
5т. 4. Кои са част от реформите на султан Махмуд II?
5т. 5. Отбележете вярно или грешно:
  • През 1832 г. султан Махмуд II поставил владенията на спахиите под управлението на държавата, а до десет години спахийството било окончателно ликвидирано.
6т. 6. Кои са част от правата, залегнали в Гюлханския хатишериф?
6т. 7. Защо султан Абдул Меджид I издава Хатихумаюна от 1856 г.?
6т. 8. Отговорете с да или не:
  • Султанът срещнал съпротива за реформите от един нов управленски елит, който наричал себе си "млади османи". Техните представители не желаели либерализация и реформи в империята.
6т. 9. Подредете събитията в хронологична последователност:
6т. 10. Запишете понятието, което отговаря на текста:
  • Период на обществени реформи в Османската империя, започнал с въвеждане на пакет от закони през 1839 г. и завършил с приемането на първата османска конституция.
6т. 11. Свържете имената и понятията с текста така, че да се получат верни твърдения.
6т. 12. Свържете изображенията с текста така, че да се получат верни твърдения.
11т. 13. Свържете годините с текста така, че да се получат верни твърдения.
11т. 14. Каква е целта на реформите, извършени по време на Танзимата в Османската империя?
11т. 15. Попълнете липсващите думи в текста така, че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!