Упражнение: Борба за църковнонационална автономия


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 9 клас „Борба за църковнонационална автономия“ ще проверите знанията си за пътя, по който се достига до извоюване на Българска екзархия. Кои са Иларион Макариополски, Неофит Бозвели, Стефан Богориди? А знаете ли какво е най-характерно за борбата за църковна независимост? Как е построена църквата "Св.Стефан"? С този тест ще проверите, знаете ли кой е първият български екзарх. Какво било отношението на Великите сили към този акт? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. От кога датират първите конфликти между българите и гръцките свещеници?
5т. 2. Какви промени настъпват в Българската църква след падането на страната под Османска власт?
5т. 3. Кои са факторите българският църковен въпрос да навлезе в нова по-благоприятна фаза?
5т. 4. Защо създаването на Екзархията имало огромно значение за българския народ?
5т. 5. Защо Неофит Бозвели и Иларион Макариополски са заточени от Османските власти?
6т. 6. С помощта на кой дарител се построява българската църква в Цариград?
6т. 7. Запишете понятието, което отговаря на текста:
  • Първото официално обединение, представляващо българите и център на движението за църковна независимост със седалище Цариград.
6т. 8. Отговорете вярно или грешно:
  • В началото на XIX век, Русия нямала интерес от  независима Българска църква в рамките на Османската империя.
6т. 9. Кои са причините Високата порта да ускори решаването на Българския църковен въпрос след 1867 г.?
6т. 10. Какви били част от исканията на Неофит Бозвели и Иларион Макариополски към Високата порта?
6т. 11. Свържете изображенията с текста така, че да се получат верни твърдения.
6т. 12. Свържете понятията и имената с текста така, че да се получат верни твърдения.
11т. 13. Свържете годините със събитията така, че да се получат верни твърдения.
11т. 14. Попълнете липсващите думи в текста така, че да се получат верни твърдения.
11т. 15. Като разгледате картата отбележете верните отговори.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!