new-logo

Тест: Кислородсъдържащи органични вещества

Тест

Онлайн тест по химия за 8 клас на тема „Кислородсъдържащи органични вещества”, с който ще преговориш кои органични съединения наричаме кислородсъдържащи. Ще си припомниш по-важните физични свойства на алкохолите - разтворимост във вода, подвижност, както и техните химични свойства - взаимодействие с кислород и взаимодействие с киселина - естерификация. Ако не помниш какво приложение намират някои кислородсъдържащи вещества, то този тест ще ти помогне да затвърдиш наученото и да се представяш отлично в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой ред е даден пример за кислородсъдържащо органично съединение?
2
Метанолът и етанолът са представители на:
3
В алкохолите се съдържат една или повече хидроксилни групи, които определят най-характерните им свойства.
4
В кой от изброените продукти се съдържа кислородсъдържащо органично съединение?
5
Алкохолите са добри разтворители, поради което намират приложение в някои от почистващите препарати за стъкла, лосиони и дезодоранти.
6
При горене на етанол се получават:
7
Кои от изброените твърдения се отнасят за етанола и метанола?
8
Алдехиди и кетони се съдържат в:
9
Петър намира вкъщи бутилка с вино, която е пълна наполовина. Изпил една чаша, но се страхува, че родителите му ще разберат. Предложете начин, по който Петър да възстанови първоначалния обем на виното.
10
Органичните киселини са кислородсъдържащи органични съединения. В кои от продуктите, използвани в бита, се съдържат органични киселини?
11
Кое от посочените химични уравнения изразява правилно горенето на етанол:
12
Довършете текста, за да получите верни твърдения за етанола.
  • За думите използвайте кирилица, за знаците - латиница, а за цифрите - арабски цифри.
13
Христо написал домашното си. Когато госпожата проверила домашното тя открила само една грешка.
  • Открийте я като посочите в кой ред грешно е определен видът на органичното съединение.
14
Госпожа Николова дала на учениците си изненадващо контролно. Помогнете на учениците да се справят с контролното като свържете схемите на реакциите с вида им.
15
При взаимодействието на пропилов алкохол с оцетна киселина се получава съединение с мирис на круша.
  • Към кой клас съединения принадлежи новополученото органично съединение?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се