new-logo

Тест: Тип прешленести червеи

Тест

С онлайн теста по биология за 7. клас „Тип Прешленести червеи” ще упражните наученото за тази група безгръбначни животни. Ще имате възможност да проверите знанията си относно устройството и характеристиките на тялото при прешленестите червеи. Защо телесната им празнина се нарича същинска? Какво значи терминът метанефридий? Освен това, чрез теста по биология ще тествате знанията си за храносмилателната и кръвоносната система при този тип червеи, както и наученото за някои характерни представители. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Тялото на представителите от тип Прешленести червеи се разделя на отделни части наречени прешлени.
2
Кожно-мускулната торба при прешленестите червеи е изградена от:
3
Телесната празнина при прешленестите червеи е заградена от допълнителен слой:
4
Част от коя система са метанефридиите?
5
Напречните връзки в нервната система на прешленестите червеи свързват:
6
При прешленестите червеи за първи път се появява:
7
Попълнете липсващите думи в текста.
8
При представителите на тип Прешленести червеи се среща не само мозъчен ганглий, но има и ганглии във всяко отделно прешленче от тялото им.
9
Кое от твърденията за отделителната система при прешленестите червеи е вярно?
10
Какво представляват параподите?
11
Припомнете си характеристиките на изучените досега типове животни. Под всеки организмов тип поставете съответните му особеностите в нервната система.
12
Кое е ГРЕШНОТО твърдение за кръвоносната ситема при Градинския червей?
13
Припомнете си наученото от видео-урока за Тип Кръгли Червеи.
  • Подобно на представителите на тип Кръгли червеи, видовете от тип Прешленести червеи:
14
Дъждовният червей е хермафродитен вид. Защо е невъзможно да се извърши самооплождане?
15
Имайки предвид устройството на нервната система и зависимостта между напречните връзки и прешленчетата при прешленестите червеи,
  • ако тялото на един дъждовен червей се състои от 200 прешленчета, това със сигурност значи, че:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се