new-logo

Тест: Тип плоски червеи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Симетрията при представителите от тип Плоски червеи е двустранна.
2
Кой слой клетки се появява за първи път при плоските червеи?
3
Къде се намират всички органи в тялото на плоските червеи?
4
Храносмилателната система при представителите от тип Плоски червеи е:
5
Какъв е типът на нервната система при плоските червеи?
6
Свържете изброените структури със съответстващите им цифри от изображението.
7
Попълнете липсващите думи в текста.
8
Коя от изброените структури не е част от храносмилателната система при плоските червеи?
9
Системата от звездовидни клетки и свързващите ги каналчета, разположени из цялото тяло на Планарията, служат за:
10
Ганглиите се намират в предната част на тялото при видовете от тип Плоски червеи.
11
Попълнете липсващите думи в текста.
12
Кои от изброените структури са характерни за представителите на клас Тении, като приспособления за прикрепяне?
13
За разлика от ресничестите плоски червеи, видовете от клас Тении притежават глава, шийка и тяло, като:
14
Подобно на представителите от тип Мешести, при представителите от тип Плоски червеи:
15
Големият чернодробен метил паразитира в черния дроб на животните и човека. Заразяването става при поглъщане на цистите на паразита, които пък се образуват в тялото на водния охлюв. За да се предпазим от евентуално заразяване трябва:

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 7. клас „Тип Плоски червеи” ще проверите какво сте научили за тази група безгръбначни животни. Ще имате възможност да отговорите на основни въпроси, например: Какво е мезодерма? Как е изградено и структурирано тялото при Плоските червеи? Чрез този тест ще упражните знанията си отностно устройството и вида на храносмилателната и нервната системи. Как протичат процесите на размножаване? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (62)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се