Упражнение: Начало на Балканското възраждане. Част 2


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8. клас „Начало на Балканското възраждане. Част 2“ ще провериш знанията си за ранните процеси на Балканско възраждане. Кои са първите възрожденци и просветители дали началото на Балканското просвещение? А знаеш ли какво е най-характерно за българите, сърбите, гърците? С този тест ще провериш, знаеш ли, че през този период, общата цел за просвета и освобождение сплотявала народите. Ще научиш кои са Вук Караджич, Доситей Обрадович, Йосиф Брадати. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантира отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от личностите е български книжовен деец, написал автобиография в рима?
5т. 2. Кои са първите училища по време на османското владичество?
5т. 3. Как се наричат сборниците с разнообразни четива, появили се края на XVIв.?
5т. 4. Кой от балканските народи най-напред имал възможността да отпечата голям брой съчинения, граматики и богослужебни книги?
5т. 5. Отговорете с да или не:
  • Появата на първите университети през XVIIIв. било знак, че балканските народи са тръгнали по пътя на Възраждането. 
6т. 6. Отговорете вярно или грешно:
  • През XVIIIв., в българските земи просветата все още идвала от църквата, тя пазела писмения средновековен език и разпространявала идеи. 
6т. 7. Каква е ролята на Захарий Орфелин и Доситей Обрадович за Сръбското възраждане?
6т. 8. Защо книгопечатането се оказало важен фактор за културното възраждане на балканските народи?
6т. 9. Защо идеите на Балканските просветители бързо достигали до всяка точка на полуострова?
6т. 10. Свържете така, че да се получат верни твърдения.
6т. 11. Свържете изображенията с текста така, че да се получат верни твърдения.
6т. 12. Запишете понятието, което отговаря на текста:
  • Църковен сборник с поучителни слова или жития,написан на достъпен и говорим език от монаси или църковни дейци.
11т. 13. Попълнете пропуснатите думи така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. Прочетете текста и отбележете какво е общото между балканските народи.
  • "Неимоверно нарасна намерението и трудът увеличи желанието да се опише миналото не само на сърбите, но и на съседните им и единокръвни народи - главно българи и хървати. Защото и тези народи могат да се похвалят с не по-малка слава и минало." - Из "История всех словенских народов" И. Раич
11т. 15. Свържете името на личността с дейността ѝ:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!