Упражнение: Правило на дясната ръка


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Правило на дясната ръка“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимното разположение на магнитната индукция на полето и магнитната сила, която действа на движещ се заряд или на прав проводник, по който тече електричен ток. Ще определяте посоките на магнитната сила, посоката на скоростта на частицата, посоката на тока и посоката на магнитната индукция посредством правилото на изпънатите пръсти на дясната ръка. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Подредете фразите така, че да се получи правилото на изпънатите пръсти на дясната ръка.
5т. 2. Вярно ли е, че посоката на магнитната сила зависи и от знака на заредената частица, която влита перпендикулярно на индукционните линии на магнитното поле.
5т. 3. Прав дълъг проводник, по който тече ток е поставен във външно магнитно поле, така както е показано на картинката. Ще действа ли полето на проводника?
5т. 4. Определете посоката на силата, която действа на проводник с ток, поставен в магнитно поле, както е показано на фигурата.
5т. 5. Определете посоката на магнитната сила, която действа на проводник с ток в магнитно поле, както е показано на фигурата.
  • (С кръгче е обозначено сечението на проводника, който е перпендикулярен на чертежа, а точката означава, че посоката на тока в него е от чертежа към вас.)
6т. 6. Определете посоката на магнитната сила, която действа на проводник с ток в магнитно поле (както е показано на фигурата).
6т. 7. На фигурата е показана заредена частица, която се движи в еднородно магнитно поле. На частицата ѝ действа магнитна сила F. Частицата се движи в равнината на чертежа. Кое от следните твърдения е вярно?
  • Магнитната индукция B на полето е насочена:
6т. 8. На фигурата е показана заредена частица, която се движи в еднородно магнитно поле. На частицата ѝ действа магнитна сила F. Частицата се движи в равнината на чертежа.
  • Каква е посоката на магнитната индукция  B на полето?
6т. 9. Електрон описва в еднородно магнитно поле окръжност, която лежи в равнината на чертежа от фигурата. Кое от следните твърдения е вярно?
  • Магнитната индукция B на полето е насочена:
6т. 10. На фигурата е показано взаимното разположение на прав дълъг проводник, поставен перпендикулярно на равнината на чертежа и постоянен магнит. По проводника тече ток и свободните електрони се движат към вас. В кое от четирите положения на магнита, магнитната сила е насочена надолу?
6т. 11. На фигурата е показан праволинеен, хоризонтално разположен проводник, по който тече електричен ток I. Проводникът се намира в еднородно магнитно поле. Каква е посоката на магнитната индукция B, ако магнитната сила действаща на този участък е максимална. Осите x, y и z са взаимно перпендикулярни.
6т. 12. Протон се движи със скорост 5000 km/s в хомогенно /еднородно/ магнитно поле с индукция 1,25.10^-6T, което му действа със сила 10^-18N. Посоката на скоростта на протона е перпендикулярна на посоката на магнитната индукция.
  • Как ще се измени скоростта на протона по големина в магнитното поле?
11т. 13. На фигурата е показана траекторията на електрон, който преминава през две области с еднородно магнитно поле. В тях електронът описва полуокръжности. Като попълните липсващите думи, определете: посоките на магнитните индукции B1 и B2 на полетата в двете области; кое поле е по-силно; в коя от двете области електронът се намира по-дълго време.
11т. 14. В дадена област са създадени едновременно еднородно електрично  поле с интензитет E=2.10^5 V/m и еднородно магнитно поле с индукция B=0,1 T, чиито посоки са взаимно перпендикулярни. В нея попада протон, както е показано на фигурата, който се движи перпендикулярно и на E и  на B със скорост v=2.10^6m/s. Определете посоката и големината на равнодействащата на електричната сила Fe  и на магнитната сила Fm,max,  с които полетата действат на заряда. (елементарният заряд е с големина e=1,6.10^-19C)
11т. 15. Електрон се движи във пространството и попада в област, където са създадени едновременно еднородно електрично поле с интензитет E=2.10^5 V/m и еднородно магнитно поле с индукция B=0,1 T, чиито посоки са взаимно перпендикулярни. В нея попада протон, както е показано на фигурата, който се движи перпендикулярно и на E и на B със скорост v=2.10^6m/s.
  • Определете посоката и големината на равнодействащата на електричната сила Fe и на магнитната сила Fm,max, с които полетата действат на заряда. (елементарният заряд е с големина e=1,6.10^-19C)

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Учител

17:33 - 15.03.2016

Не съм съгласна с отговора на 4 задача, според мен е "от вас към чертежа". Моля за разяснение. И на 11 задача има два еднакви отговора. Кой е по-верният?!
+2
Профилна снимка

Администратор

10:34 - 17.03.2016

Привет, mimchoni, благодарим за направения коментар. С учителя, правил това упражнение, направихме нужните проверки и коригираме. Благодарим много за коментара и реакцията. Благодарим, че ни помагате да подобряваме Уча.се :)
Профилна снимка

Ученик

17:48 - 22.03.2016

12. Протон се движи със скорост 5000 km/s в хомогенно /еднородно/ магнитно поле с индукция 1,25.10^{-6}T, което му действа със сила 10^{-18}N. Посоката на скоростта на протона е перпендикулярна на посоката на магнитната индукция. Как ще се измени скоростта на протона по големина в магнитното поле? - Моля, някой да ми даде отговора. Току-що активирах абонамент, но не видях, че не се включват упражненията вътре, а нямам възможност да активирам втория пакет. Трябва ми отговора само на този въпрос, ако може до довечера
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.