new-logo

Тест: Правило на дясната ръка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато зарядът е положителен, магнитната сила е насочена от дланта навън, перпендикулярно на равнината на дланта.
2
Посоката на магнитната сила зависи и от знака на заредената частица, която влиза перпендикулярно на индукционните линии на магнитното поле.
3
Прав дълъг проводник, по който тече ток, е поставен във външно магнитно поле така, както е показано на картинката. Ще действа ли полето на проводника?
4
Определи посоката на силата, която действа на проводник с ток, поставен в магнитно поле, както е показано на фигурата.
5
Определи посоката на магнитната сила, която действа на проводник с ток в магнитно поле, както е показано на фигурата.
  • Указание: С кръгче е обозначено сечението на проводника, който е перпендикулярен на чертежа, а точката означава, че посоката на тока в него е от чертежа към теб.
6
Определи посоката на магнитната сила, която действа на проводник с ток в магнитно поле (както е показано на фигурата).
7
На фигурата е показана заредена частица, която се движи в еднородно магнитно поле. На частицата ѝ действа магнитна сила F. Частицата се движи в равнината на чертежа. Кое от следните твърдения е вярно?
  • Магнитната индукция B на полето е насочена:
8
На фигурата е показана заредена частица, която се движи в еднородно магнитно поле. На частицата ѝ действа магнитна сила F. Частицата се движи в равнината на чертежа.
  • Каква е посоката на магнитната индукция B на полето?
9
Посочи правилната схема за магнитната сила, която действа на движеща се заредена частица в магнитно поле.
10
Праволинеен проводник с дължина L, по който тече ток I, е поставен перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле. На проводника действа магнитна сила F, насочена на север. Каква е посоката на магнитната сила, ако токът I тече по проводника в обратната посока?
11
Праволинеен проводник, по който тече електричен ток I, е поставен в еднородно (хомогенно) магнитно поле (виж фигурата). Кое е вярното твърдение?
12
Прав проводник, по който тече ток, е поставен перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле, както е показано на схемата. Посочи посоката на магнитната сила, която действа на проводника.
13
По хоризонтален проводник тече електричен ток, насочен надясно (виж фигурата). Проводникът се намира в еднородно магнитно поле, чиито силови линии са вертикални и насочени нагоре. Каква е посоката на максималната сила, с която магнитното поле действа на проводника?
  • Указание: На празното място постави една от следните думи: от чертежа към теб; от теб към чертежа; нагоре; надолу
14
Еднородно (хомогенно) магнитно поле има линии, насочени хоризонтално в направлението север – юг. Проводник с дължина L, по който тече ток I, е поставен перпендикулярно на линиите. Каква е посоката на индукционните линии?
15
Електрон навлиза в еднородно магнитно поле, перпендикулярно на магнитната индукция В. На фигурата е показана посоката на силата F, действаща на електрона, и посоката на магнитната индукция на полето. Каква е посоката на скоростта на електрона?
  • Указание: На празното място постави някоя от следните думи: по посока на силата F; противоположна на посоката на силата F; от чертежа към теб; от теб към чертежа. 

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 9. клас за правилото на дясната ръка ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за взаимното разположение на магнитната индукция на полето и магнитната сила, която действа на движещ се заряд или на прав проводник, по който тече електричен ток. Ще определяш посоките на магнитната сила, посоката на скоростта на частицата, посоката на тока и посоката на магнитната индукция посредством правилото на изпънатите пръсти на дясната ръка. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се