Вземи подарък за началото на учебната година от Уча.се и Orange

учебната година

 

Началото на новата учебна година е близо и сега ще ти дадем още един повод за вълнение – с партньорите ни от „Ориндж център“ сме ти подготвили специална изненада!

Активирай нов или поднови абонамента си за Уча.се за 12 или 24 месеца и ще получиш подарък – 25 лв. ваучер за ученическа раница! Кода ще намериш в имейла за потвърждение, който ще получиш при успешна активация на абонамента. Можеш да го използваш в онлайн магазина на „Ориндж“ или на място във физическите магазини в страната до 15.10.2020 г.

Предложението е валидно от 18.08. до 30.09.2020 г. и важи за закупуване на ученическа раница на редовна или намалена цена от „Ориндж“.

 

активирай абонамент

 

Можеш да се запознаеш с общите условия на промоцията тук:

Общи условия кампания „Ориндж“ и Уча.се“
18.08. – 30.09.2020 г.

 

 •  Общи положения

 

 1. Настоящите условия („Общи условия“) определят начина на провеждане на партньорска кампания „Ориндж“ и Уча.се“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“.
 2. Организатор на Кампанията е „УЧА.се“ ЕООД, ЕИК 202294245, със седалище и адрес на управление ул. „Синанишко езеро“ № 9А, ап. офис 3, наричан по-долу за краткост „Организатор“.  Съорганизатор на Кампанията е „Ориндж Интернешънъл“ АД, ЕИК: 205507041, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ 18, наричан по-долу за краткост „Съорганизатор“.
 3. Кампанията се провежда в периода 18.08.2020 – 30.09.2020.
 4. Кампанията се провежда на територията на Република България.

 

 • Право на участие

 

 1. Участие в кампанията е възможно само при спазване на настоящите Общи условия. Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на https://ucha.se/motiviramse/vzemi-podarak-za-nachaloto-na-uchebnata-godina-ot-ucha-se-i-orange/ С участието в Кампанията се декларира съгласие с Общите условия. 
 2. Право на участие в кампанията има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, всяко малолетно лице (под 14 г.), вместо което и от чието име е извършено плащане от неговите законни представители, и всяко непълнолетно лице (от 14 до 18 години), извършило плащане със съгласието на законните си представители или под надзора на родител/настойник и с постоянен адрес на територията на Република България, наричано по-долу „Участник/ци“.

 

 • Условия за участие

 

 1. За да участва в Кампанията, Участникът трябва в рамките на периода на провеждане на Кампанията (18.08. – 30.09.2020) да активира нов абонамент или да поднови съществуващ абонамент за достъп до платформата на УЧА.се за 12 или 24-месечен период.
 2. В  случай че едно физическо лице закупи повече от един абонамент, то може да участва в Кампанията с всеки един закупен абонамент.
 3. За всеки абонамент по условията на т. 7 III, Участникът получава ваучер на стойност 25 (двадесет и пет) лева за закупуване на ученическа раница.

 

 • Издаване и използване на ваучер

 

 1. При платен абонамент по условията на т. 7 III Участникът получава потвърдителен имейл, съдържащ уникален код на ваучер.
 2. За титуляр на ваучера и на произтичащите от него права се счита крайният потребител, сключил договор за допълнителна услуга – абонамент в УЧА.се. Ваучерът не може да принадлежи на повече от едно лице. Ваучерът може да се използва само един път.
 3. Участникът представя потвърдителния имейл за регистрация в Уча.се.
 4. Ваучерът не е ценна книга, а инструмент, който се приема срещу заплащане на стоки /§1, т. 88 ДР ЗДДС/. Той не може да се заменя срещу пари, парични знаци или ценни книги, да служи като обезпечение или да се предоставя като гаранция. Поради това, в случай че стойността на ваучера е по-висока от стойността на стока, избрана от титуляря, разликата в сумите не подлежи на връщане. Стоката, избрана от титуляра, трябва да бъде на минимална стойност от 25 лева.
 5. Ваучерът (кодът) може да се използва във всички физически обекти на „Ориндж“ в страната (общо 14 на брой), на онлайн адрес http://bit.ly/orange-center-Otnovo-V-Chas, и в официалния сайт на Съорганизатора www.orangecenter.bg
 6. Ваучерът е валиден от датата на получаването му до 15.10.2020 г.
 7. Ваучерът важи за закупуване на ученическа раница с минимални размери 40х25см (четиредесет сантиметра височина х двадесет и пет сантиметра широчина), обозначена с етикет „За училище“
 8. Ваучерът не гарантира наличието на конкретен продукт или модел в електронния или физическите магазини на „Ориндж“.
 9. С оглед предназначението му да се използва за плащане изцяло или частично на стойността на стока ваучерът трябва да се представи, респ. приложи в съответния електронен или физически магазин на „Ориндж“, в който се извършва покупката на продукта.
 10. Ваучерът може да бъде използван еднократно до изтичането на валидността си, като не се допуска използване на ваучера за получаване от титуляря на паричния му еквивалент. Ако стойността на продукта не се покрива напълно от ваучера, разликата се доплаща от крайния потребител.
 11. За продукта, придобит срещу приет ваучер, се прилагат същите условия за отговорност за недостатъци, рекламации, замяна и връщане като за всеки друг артикул, който се продава в магазина.

 

 • Лични данни

Чрез включването си в Кампанията Участниците се съгласяват и приемат условията, свързани с обработката на личните им данни, описани на https://ucha.se/privacy/.

 

 • Прекратяване на Кампанията

В ролята си на организатор, УЧА.се запазва правото си да прекрати Кампанията преди изтичането на крайния ѝ срок в случай на нарушаване на настоящите правила, злоупотреби или други непредвидени обстоятелства съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците. При промяна на настоящите условия Организаторът се задължава да обяви конкретните промени на своята интернет страница www.ucha.se или на „Фейсбук“ страницата си https://www.facebook.com/Ucha.se.

 

 • Нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на кампания „Ориндж“ и Уча.се“, всички Участници могат да сигнализират за това Организатора на следните електронни пощи: [email protected] и [email protected]. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите.

За допълнителна информация можете да се свържете с екипа на „Ориндж“/УЧА.се: [email protected], [email protected].

 


Всички новости от Уча.се следете още във Facebook и Instagram . 🙂

Коментари
 • WordPress
 • Facebook

Няма коментари.

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник