Участвай в играта на Уча.се и спечели двоен билет за Aniventure Comic Con 2023!

Написано от Прочетено 1286 пъти , , , ,

Участвай в играта на Уча.се и спечели двоен билет за комик кон 2023

Включи се в нашата игра и можеш да спечелиш безплатен двоен билет за Aniventure Comic Con 2023! Подари си незабравими летни емоции на събитието и се срещни с нас на 8 и 9 юли в Интер Експо Център! 

 

За да участваш в играта, трябва да избереш кой предмет искаш да ти се падне от колелото на Уча.се и да изпълниш условията в постовете на играта в страниците ни във Facebook и/или Instagram, в зависимост от това в кой канал избереш да участваш.

Условията за Facebook са:

✅ Напиши кой предмет искаш да ти се падне от колелото на Уча.се в коментар под поста;

✅ Харесай поста за играта.

Условията за Instagram сa:

✅ Напиши кой предмет искаш да ти се падне от колелото на Уча.се в коментар под поста

✅ Харесай поста за играта

✅ Последвай @_ucha.se_, ако още не си

Всички участници, които са изпълнили условията за канала, в който участват, ще бъдат включени в томбола за 2 билета за Aniventure Comic Con във Facebook и 2 билета за Aniventure Comic Con в Instagram.

Можеш да участваш в играта до два пъти – веднъж във Facebook и веднъж в Instagram. Така името ти ще влезе в томболата два пъти и ще имаш по-голям шанс да спечелиш. 

Двамата победители ще изтеглим на 04.07.2023 г. и ще се свържем с тях, за да си получат наградите.

Успех, нямаме търпение да се видим на Aniventure Comic Con! 

  

Общи условия на играта

 

 • Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на игра в социалните мрежи, както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.
 • Организатор на играта е “Уча.се” ЕООД, ЕИК 202294245, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Сребърна” № 14
 • Играта ще се проведе в страниците на „Уча.се“ във Facebook и Instagram.

  I. ПЕРИОД И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
 • Тези правила влизат в сила от 28.06.2023 г.
 • Организаторът запазва правото си да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на следния електронен адрес: https://ucha.se/motiviramse/uchastvai-v-igrata-na-ucha-se-i-specheli-dvoen-bilet-za-aniventure-comic-con-2023/
 • В случай че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на email [email protected], като задължително посочи канала, в който е участвал, както и името на профила, с който се е включил в играта.
 • Играта ще се проведе в периода 28.06.2023 – 04.07.2023 г.
 • За да се включат в играта във Facebook, участниците трябва да напишат в коментар кой предмет искат да им се падне от колелото на Уча.се под публикацията на играта във Facebook страницата на „Уча.се“ и да харесат публикацията.
 • За да се включат в играта в Instagram, участниците трябва да напишат в коментар кой предмет искат да им се падне от колелото на Уча.се под публикацията в Instagram, да харесат публикацията на играта и да последват профила на „Уча.се“, ако още не са.
 • Всеки участник, изпълнил всички условия към публикацията в канала, в който участва, в посочения период на играта, ще бъде регистриран за участие в играта и името на профила му в съответния канал ще бъде добавено в томболата за награди. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.
 • Коментари под статии в блога на Уча.се няма да се зачитат за участие. 
 • Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия или са публикували коментар с несъответстващо на тях съдържание, няма да бъдат регистрирани в играта и томболата за награда. Организаторът няма да изпраща изявление за неизвършена регистрация поради нарушение на настоящите общи условия от участника.
 • Всеки участник може да има максимум 2 записвания за играта – по едно във всеки от каналите, в които е изпълнил всички условия.

 

         II. НАГРАДИ

 • Наградите в томболата са 4 билета за Aniventure Comic Con – по 2 за всеки от каналите.
 • Наградата се получава под формата на хартиен билет за събитието.
 • Един участник може да получи само една награда (двоен билет за събитието).

 

          ІII. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 • На 04.07.2023 г. екипът на „Уча.се“ ще изтегли и обяви имената на 2 (двама) победители във всеки от каналите. Печелившите ще бъдат избрани на лотариен принцип чрез онлайн инструмент за теглене на случайно име от въведен списък с участници. Имената на печелившите ще бъдат обявени в публикации в страницата на „Уча.се“ във Facebook и под формата на стори в Instagram.
 • Организаторът ще се свърже с печелившите, за да им изпрати наградите – двоен билет за събитието Aniventure Comic Con.
 • Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Организаторът не носи отговорност, в случай че профилът на спечелилия потребител в канала, в който е участвал, е несъществуващ или деактивиран към датата на обявяване на наградите.

  IV. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на  потребители във Facebook или Instagram, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или някоя от използваните платформи (Facebook, Instagram), за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламентът на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Meta Platforms, Inc.
 • Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в играта.
 • Meta Platforms, Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.

 

         V. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

 • Чрез включването си в играта участникът се съгласява с настоящите общи условия.
 • В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да влияе, организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.
 • Настоящите общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

 

         VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на играта на този линк. С регистрирането си за участие в играта участниците приемат настоящите общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта.
 • Организаторът запазва правото си да променя и допълва настоящите условия във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на „Уча.се“ във Facebook.
 • С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува името на спечелилия в публикации на „Уча.се“ в Instagram и Facebook, без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на участника.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците с публикации на „Уча.се“ в Instagram и Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от организатора на публикация в този смисъл. В случай че прекратяването на играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в играта, организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 • В случай че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

 

Коментари
 • WordPress
 • Facebook
1 коментар
 • Виктор
  юли 3, 2023

  Искам да спечеля

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник