Участвай в играта на Уча.се и спечели абонамент!

участвай в играта на Уча.се

 

Довчера беше във ваканция, днес вече си във филма. Изпитвания, контролни, всичко теб чака, а ти не помниш дори какво яде днес за закуска… 

Спокойно, Уча.се е тук! Включи се в нашата игра и можеш да спечелиш безплатен абонамент за 12 или 6 месеца, с който много по-бързо и лесно ще се подготвиш за успешна учебна година. Да не говорим, че ще ти остане време за любимите ти занимания, на които така и не се насити през лятото. Ето как да се включиш:

 

Условия на играта

За да участваш в играта, трябва да направиш снимка на рекламата на Уча.се по телевизията и да изпълниш условията в постовете на играта в страниците ни във Facebook и/или Instagram, в зависимост от това в кой канал избереш да участваш. 

Условията за Facebook са:

     1. Качи снимката в коментар под поста 

     2. Сподели поста публично в профила си

Условията за Instagram сa:

      1. Изпрати ни снимката на лично съобщение на @_ucha.se_

      2. Харесай поста за играта 

      3. Последвай @_ucha.se_, ако още не си

Всички участници, които са изпълнили условията за канала, в който участват, ще бъдат включени в томбола за 2 абонамента за 6 месеца и 1 абонамент за 12 месеца.

Можеш да участваш в играта до два пъти – веднъж във Facebook и веднъж в Instagram. Така името ти ще влезе в томболата два пъти и ще имаш по-голям шанс да спечелиш.

Тримата победители ще изтеглим на 13.10.2021 г. и ще се свържем с тях, за да си получат наградите.

Успех и не прекалявай с гледането на телевизия!

 

 

Общи условия на играта

 

 • Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на игра в социалните мрежи, както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.
 • Организатор на играта е „Уча.се“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Витоша, ул. „Синанишко езеро“, 9А, ЕИК: 202294245.
 • Играта ще се проведе в страниците на „Уча.се“ във Facebook и Instagram.

  I. ПЕРИОД И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 • Тези правила влизат в сила от 15.09.2021 г.
 • Организаторът запазва правото си да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на следния електронен адрес: https://ucha.se/motiviramse/uchastvai-v-igrata-na-ucha-se-i-specheli-abonament-2/
 • В случай че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на email [email protected], като задължително посочи канала, в който е участвал, както и името на профила, с който се е включил в играта.
 • Играта ще се проведе в периода 15.09.2021 – 11.10.2021 г.
 • За да се включат в играта във Facebook, участниците трябва да качат като коментар под публикацията на играта във Facebook страницата на „Уча.се“ снимка с кадър от телевизионната реклама на Уча.се и да споделят същата публикация публично в профила си.
 • За да се включат в играта в Instagram, участниците трябва да изпратят снимка на рекламата на Уча.се по телевизията на лично съобщение в профила на Уча.се в Instagram: @_ucha.se_ , да харесат публикацията на играта и да последват профила на „Уча.се“, ако още не са.
 • Всеки участник, изпълнил всички условия към публикацията в канала, в който участва, в посочения период на играта, ще бъде регистриран за участие в играта и името на профила му в съответния канал ще бъде добавено в томболата за награди. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.
 • Коментари под статията за играта във Facebook страницата на Уча.се и коментари в блога на Уча.се няма да се зачитат за участие. 
 • Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия или са публикували коментар с несъответстващо на тях съдържание, няма да бъдат регистрирани в играта и томболата за награда. Организаторът няма да изпраща изявление за неизвършена регистрация поради нарушение на настоящите общи условия от участника.
 • Всеки участник може да има максимум 2 записвания за играта – по едно във всеки от каналите, в които е изпълнил всички условия.

 

         II. НАГРАДИ

 • Наградите в томболата са 2 абонамента за 6 месеца и 1 абонамент за 12 месеца за образователната платформа „Уча.се“. 
 • Наградата се получава под формата на дигитален ваучер с код за абонамент и инструкции за неговото активиране.
 • Кодът за абонамент добавя нов или удължава съществуващия абонамент в профила на лицето, което го активира, със съответния период от 6 или 12 месеца.
 • Един участник може да получи само една награда.

 

          ІII. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 • На 13.10.2021 г. екипът на „Уча.се“ ще изтегли и обяви имената на 3 (трима) победители. Печелившите ще бъдат избрани на лотариен принцип чрез онлайн инструмент за теглене на случайно име от въведен списък с участници. Имената на печелившите ще бъдат обявени в публикации в страниците на „Уча.се“ във Facebook и под формата на стори в Instagram.
 • Организаторът ще се свърже с печелившите, за да им изпрати наградите – дигитални ваучери с код за активация на спечеления абонамент за 6 или 12 месеца.
 • Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Организаторът не носи отговорност, в случай че профилът на спечелилия потребител в канала, в който е участвал, е несъществуващ или деактивиран към датата на обявяване на наградите.

  IV. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на  потребители във Facebook или Instagram, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или някоя от използваните платформи (Facebook, Instagram), за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламентът на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 • Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в играта.
 • Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от кампанията – томболата.

 

         V. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

 • Чрез включването си в играта участникът се съгласява с настоящите общи условия.
 • В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да влияе, организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.
 • Настоящите общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

 

         VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • Телевизионните канали, по които ще се излъчва и може да бъде заснета рекламата в периода 15.09 – 11.10 са: Nova TV, Diema, Diema Family, Kino Nova, FOXLife, FOXCrime, FOX, National Geographic, 24 Kitchen, Nat Geo Wild, City TV, Disney Channel, The Voice, Nova News, Discovery Channel, ID, TLC, Travel Channel, Cartoon Network, Nickelodeon, NICK JR, Nicktoons, WNess TV, Eurosport.
 • Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на играта на този линк. С регистрирането си за участие в играта участниците приемат настоящите общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта.
 • Организаторът запазва правото си да променя и допълва настоящите условия във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на „Уча.се“ във Facebook.
 • С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува името на спечелилия в публикации на „Уча.се“ в Instagram и Facebook, без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на участника.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците с публикации на „Уча.се“ в Instagram и Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от организатора на публикация в този смисъл. В случай че прекратяването на играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в играта, организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 • В случай че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

 

Коментари
 • WordPress
 • Facebook
2 коментара
 • Кристин Ивайлова Янкова
  септември 17, 2021

  Уча се е най – готиният сайт с видео уроци!

 • Цветина Зойн
  септември 17, 2021

  Чудесен сайт за учене!Браво!

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник