„Различни, не БЕЗразлични!“ – нова Уча.се инициатива търси общ език между ученици, учители и родители. Предлага и решение!

С ваша помощ стартираме нужната промяна в общуването между поколенията Помните ли, че в края на учебната година създадохме Учасетка? Освен уникалния дизайн, за който ни похвалихте, освен че е флашка, която знаем, че ползвате ежедневно, освен че с нея получавате абонамент за 6 или 12 месеца до Уча.се... Учасетка има още една много важна и ...

Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник