Спечели страхотни награди за 10-ия рожден ден на Уча.се!

Написано от Прочетено 1831 пъти , , , ,

спечели награди за 10-ия рожден ден на Уча.се
Уча.се става на цели 10 години и за да го отпразнуваме, отново подаряваме подаръци! Този път обаче сме включили и страхотна специална награда!

Участвай в нашата игра и спечели един от 10 абонамента за Уча.се за една година и твой персонализиран Уча.се аватар! 

персонализиран уча.се аватар

Ето какво трябва да направиш, за да се включиш:

Запиши кратко видео до 1 минута, в което разказваш как Уча.се ти помага.  

За да участваш в играта във Facebook, публикувай видеото си в коментар под този пост и добави в коментара хаштаг #uchase10

За да участваш в играта в Instagram, направи профила си публичен за периода на играта, публикувай видеото си като рийл в профила си и постави хаштаг #uchase10 в описанието.

За да участваш в играта в TikTok, направи профила си публичен за периода на играта и публикувай видеото в профила си с хаштаг #uchase10 в описанието.

Не е задължително да снимаш лицето си във видеото, за да участваш! Можеш и по друг интересен начин да ни покажеш как Уча.се ти помага!

Можеш да се включиш в играта до 20.02.2022 г. включително. За още по-голям шанс да спечелиш, можеш да качиш видеото си и в трите канала и така името ти ще влезе в томболата 3 пъти! 

Ще изтеглим победителите на 22.02.2022 г. и ще се свържем с тях, за да си получат наградите.

Желаем ти успех!

 

 

Общи условия на играта

 

 • Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на игра в социалните мрежи, както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.
 • Организатор на играта е „Уча.се“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Витоша, ул. „Сребърна“ 14, ЕИК: 202294245.
 • Играта ще се проведе в страниците на „Уча.се“ във Facebook, Instagram и TikTok.

  I. ПЕРИОД И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
 • Тези правила влизат в сила от 06.02.2022 г.
 • Организаторът запазва правото си да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на следния електронен адрес: https://ucha.se/motiviramse/specheli-strahotni-nagradi-za-10-iya-rozhden-den-na-ucha-se/
 • В случай че даден участник желае да прекрати участието си в играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на имейл [email protected], като задължително посочи канала, в който е участвал, както и името на профила, с който се е включил в играта.
 • Играта ще се проведе в периода 06.02.2022  – 20.02.2022 г. включително.
 • За да се включат в играта във Facebook, участниците трябва да запишат видео до 1 минута, в което отговорят на въпроса „Как Уча.се ти помага?“ и да го публикуват в коментар под публикацията на играта във Facebook страницата на „Уча.се“ с хаштаг #uchase10.
 • За да се включат в играта в Instagram, участниците трябва да запишат видео до 1 минута, в което отговорят на въпроса „Как Уча.се ти помага?“ и да го публикуват публично като рийл в профила си в Instagram с хаштаг #uchase10
 • За да се включат в играта в TikTok, участниците трябва да запишат видео до 1 минута, в което отговорят на въпроса „Как Уча.се ти помага?“ и да го качат публично в своя TikTok профил с хаштаг #uchase10. 
 • Всеки участник може да има максимум 3 записвания за играта – по едно във всеки от каналите, в които е изпълнил всички условия, и може да участва в 3-те канала с едно и също видео.
 • Всеки участник, изпълнил всички условия към публикацията в канала, в който участва, в посочения период на играта, ще бъде регистриран за участие в играта и името на профила му в съответния канал ще бъде добавено в томболата за награди. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.
 • Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия или са качили видеата си в затворени (не публични) профили в Instagram и TikTok, така че организаторът да не може да потвърди изпълнението на условията, няма да бъдат регистрирани в играта и томболата за награда. Организаторът няма да изпраща изявление за неизвършена регистрация поради нарушение на настоящите общи условия от участника.
 • Коментари под статията за играта във Facebook страницата на Уча.се и коментари в блога на Уча.се няма да се зачитат за участие.

        II. НАГРАДИ

 • Наградите в томболата са 10 абонаментa за 12 месеца за образователната платформа „Уча.се“ + 10 персонализирани Уча.се аватара. Всеки печеливш получава 1 абонамент за 12 месеца + 1 персонализиран Уча.се аватар.  
 • Абонаментът за Уча.се се получава под формата на дигитален ваучер с код за абонамент и инструкции за неговото активиране.
 • Кодът за абонамент добавя нов или удължава съществуващия абонамент в профила, в който се активира, с 12 месеца.
 • Персонализираният Уча.се аватар се получава в размер 1080×1080 в .png формат. Той се рисува по изпратена от печелившия снимка и може да бъде персонализиран с допълнителен елемент, свързан с любим учебен предмет или любимо хоби. Печелившият следва да предостави на организатора снимка, по която да бъде нарисуван аватара, като има предвид, че ако на снимката присъстват аксесоари, които покриват лицето и главата – например шапка и очила, те също ще бъдат нарисувани. 

          ІII. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 • На 22.02.2022 г. екипът на „Уча.се“ ще изтегли и обяви имената на 10 (десетима) победители. Печелившите ще бъдат избрани на лотариен принцип чрез онлайн инструмент за теглене на случайно име от въведен списък с участници. Имената на печелившите ще бъдат обявени на страниците на Уча.се чрез пост във Facebook, стори в Instagram и видео в TikTok.
 • В 7-дневен срок след обявяването на печелившите организаторът се свързва с всеки печеливш в канала, в който той е участвал, за да му предостави двете награди. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш в срок до 2 дни след получаване на съобщение/коментар с таг в съответния канал, наградата се предоставя на резервен печеливш (наградите на резервните печеливши се предоставят по реда на изтеглянето им). В случай, че печелившият не желае да предостави снимка, по която да бъде нарисуван персонализираният му аватар, той ефективно се отказва от тази награда. В такъв случай печелившият ще получи само дигитален ваучер за абонамент за 12 месеца в Уча.се, а отказаният персонализиран аватар няма да бъде предоставен на резервен печеливш.
 • Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. 

           IV.  ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Организаторът не носи отговорност, в случай че профилът на спечелилия потребител в канала, в който е участвал, е несъществуващ или деактивиран към датата на обявяване на наградите.
 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на  потребители във Facebook, Instagram или TikTok, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или някоя от използваните платформи (Facebook, Instagram, TikTok), за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламентът на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Meta Platforms, Inc.
 • Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в играта.
 • Meta Platforms, Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.

          V. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

 • Чрез включването си в играта участникът се съгласява с настоящите общи условия.
 • В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да влияе, организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.
 • Настоящите общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

         VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 • Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на играта на този линк. С регистрирането си за участие в играта участниците приемат настоящите общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта.
 • Организаторът запазва правото си да променя и допълва настоящите условия във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на „Уча.се“ във Facebook.
 • С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува името на профила във Facebook, Instagram или TikTok на спечелилия в публикации на „Уча.се“, без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на участника.
 • Снимките, които печелившите изпращат на организатора, ще бъдат използвани единствено и само за целите на създаването на персонализирания Уча.се аватар.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците с публикации на „Уча.се“ в Instagram, Facebook и TikTok. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от организатора на публикация в този смисъл. В случай че прекратяването на играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в играта, организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 • В случай че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

Коментари
 • WordPress
 • Facebook

Няма коментари.

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник