Създай своя мисловна карта и спечели абонамент за Уча.се!

игра мисловна карта


Краят на учебната година е вече тук и за да го отпразнуваме заедно, отново подаряваме подаръци! Участвай в нашата игра и спечели абонамент за Уча.се за 12 месеца!

Ето какво трябва да направиш, за да се включиш:

 

Създай своя мисловна карта на любимия си урок! 

 • Използвай хоризонтален лист хартия или нарисувай карта на компютър или таблет. 
 • Започни в средата, като напишеш темата на урока и със стрелки добавиш основните моменти. 
 • После свържи към тях най-важните понятия и ги опиши с 1-2 ключови думи. 

Използвай цветове, рисунки, символи, за да направиш картата още по-интересна и полезна за теб!

 

За да участваш в играта във Facebook, публикувай мисловната си карта в коментар под ето този пост.

За да участваш в играта в Instagram, трябва да последваш профила ни и да ни изпратиш мисловната си карта на лично съобщение.

Можеш да се включиш в играта до 10.06.2022 г. включително. За още по-голям шанс да спечелиш, можеш да споделиш мисловната си карта и в двата канала – Facebook и Instagram, и така името ти ще влезе в томболата 2 пъти! 

Ще изтеглим победителя на 13.06.2022 г. и ще се свържем с него, за да си получи наградата.

Желаем ти успех!

 

Общи условия на играта

 

 • Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на игра в социалните мрежи, както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.
 • Организатор на играта е „Уча.се“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Витоша, ул. „Сребърна“ 14, ЕИК: 202294245.
 • Играта ще се проведе в страниците на „Уча.се“ във Facebook и Instagram.

  I. ПЕРИОД И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
 • Тези правила влизат в сила от 26.05.2022 г.
 • Организаторът запазва правото си да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на следния електронен адрес: https://ucha.se/motiviramse/sazdai-svoya-mislovna-karta-i-specheli-abonament-za-ucha-se/
 • В случай че даден участник желае да прекрати участието си в играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на имейл [email protected], като задължително посочи канала, в който е участвал, както и името на профила, с който се е включил в играта.
 • Играта ще се проведе в периода 26.05.2022  – 10.06.2022 г. включително.
 • За да се включат в играта в Instagram, участниците трябва да създадат своя мисловна карта на любимия си урок и да я изпратят на лично съобщение към официалния профил на Уча.се в Instagram.
 • Всеки участник може да има максимум 2 записвания за играта – по едно във всеки от каналите, в които е изпълнил всички условия, и може да участва в 2-те канала с една и съща мисловна карта.
 • Всеки участник, изпълнил всички условия към публикацията в канала, в който участва, в посочения период на играта, ще бъде регистриран за участие в играта и името на профила му в съответния канал ще бъде добавено в томболата за награда. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.
 • Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия, така че организаторът да не може да потвърди изпълнението на условията, няма да бъдат регистрирани в играта и томболата за награда. Организаторът няма да изпраща изявление за неизвършена регистрация поради нарушение на настоящите общи условия от участника.
 • Коментари под статията за играта във Facebook страницата на Уча.се и коментари в блога на Уча.се няма да се зачитат за участие.

        II. НАГРАДИ

 • Наградата в томболата е абонамент за 12 месеца за образователната платформа „Уча.се“. Абонаментът за Уча.се се получава под формата на дигитален ваучер с код за абонамент и инструкции за неговото активиране.
 • Кодът за абонамент добавя нов или удължава съществуващия абонамент в профила, в който се активира, с 12 месеца.

          ІII. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 • На 13.06.2022 г. екипът на „Уча.се“ ще изтегли и обяви името на победителя. Печелившият ще бъдат избран на лотариен принцип чрез онлайн инструмент за теглене на случайно име от въведен списък с участници. Имената на печелившите ще бъдат обявени на страниците на Уча.се чрез пост във Facebook и стори в Instagram.
 • В 7-дневен срок след обявяването на печелившия организаторът се свързва с него в канала, в който е участвал, за да му предостави наградата. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия в срок до 2 дни след получаване на съобщение или коментар с таг в съответния канал, наградата се предоставя на резервен печеливш.
 • Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. 

          

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • Организаторът не носи отговорност, в случай че профилът на спечелилия потребител в канала, в който е участвал, е несъществуващ или деактивиран към датата на обявяване на наградите.
 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на  потребители във Facebook или Instagram, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или някоя от използваните платформи (Facebook или Instagram), за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламентът на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Meta Platforms, Inc.
 • Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в играта.
 • Meta Platforms, Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.

         

 1. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА
 • Чрез включването си в играта участникът се съгласява с настоящите общи условия.
 • В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да влияе, организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.
 • Настоящите общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

         VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 • Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на играта на линк. С регистрирането си за участие в играта участниците приемат настоящите общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта.
 • Организаторът запазва правото си да променя и допълва настоящите условия във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на „Уча.се“ във Facebook.
 • С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува името на профила във Facebook или Instagram на спечелилия в публикации на „Уча.се“, без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на участника.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците с публикации на „Уча.се“ в Instagram и Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от организатора на публикация в този смисъл. В случай че прекратяването на играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в играта, организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 • В случай че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.
Коментари
 • WordPress
 • Facebook

Няма коментари.

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник