„Различни, не БЕЗразлични“ – резултати

Различни, не безразлични

Резултатите от кампанията на Уча.се

Уча.се проведе своя национална кампания „Различни, не БЕЗразлични“ в търсене на общ език между поколенията. За целта реализирахме подробни анкети, с които повдигнахме темата за разликата в комуникацията между родители и ученици, и как тя може да бъде преодоляна.

Първата стъпка бе учениците и родителите да споделят в какво вярват и кое е важно за тях.

Повече информация за проведеното изследване:

  • Тип изследване: Количествено изследване чрез изготвена анкета за ученици и родители.
  • Метод на регистриране на информацията: Желаещите да участват попълват анкети онлайн чрез SurveyMonkey.
  • Извадка: Случайна извадка по метода на отзовалите се.
  • Реализирана извадка: Общо респонденти: 1442 (Ученици: 664, Родители: 778).
  • Период на провеждане на анкетата: 2 седмици – от 10 до 23 август 2015 г.
  • Социодемографска информация:
Ученици:
 • Пол: [37% момчета], [63% момичета]
 • Възраст: [до 11 год. – 10%], [12-15 год. – 56%], [16-19 год. – 25%], [над 19 год. 9%]
 • Тип населено място: [София – 26%], [Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Велико Търново – 27%, [Други градове и села – 47%]
Родители:
 • Пол: [9% мъже], [91% жени]
 • Възраст: [под 24 год. – 1%], [25-29 год. – 2%], [30-34 год. – 12%], [35-39 год. – 25%], [40-45 год. – 35%], [46-50 год. – 14%], [над 50 год. – 11%]
 • Тип населено място: [София – 26%], [Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Велико Търново – 27%, [Други градове и села – 47%]
 • Образование: [основно: 0,5%], [средно: 17,5%], [висше: 82%]
 • Брой деца: [1 дете – 39%], [2 деца – 48%], [3 деца – 5%], [Повече от 3 деца – 1%], [нямат деца – 7% – те не са участвали напред в анкетата]
 • посочените ученически резултати са за най-голямата група – 12-15 годишните, където се зараждат първите наченки на затруднения в комуникацията между поколенията.

Данните са събрани чрез следните канали: блога на Уча.се – Мотивирам.се, Facebook, Google +, Twitter, www.ucha.se, 27 онлайн медии, които отразиха новината за кампанията, интервю по БНР, канали на партньорите на инициативата – организации със сериозно обществено значение като Заедно в час, Асоциация на българските училища в чужбина и др.

Резултати

Уча.се вярва, че ученици, родители, учители, медии, общество – всички заедно ще успеем да намерим общ път за подобряване на комуникацията и отношенията между поколенията. Това е причината и да споделим резултатите публично.

Нашите коментари относно резултатите и споделените мнения на включилите се в инициативата „Различни, не БЕЗразлични“ ученици и родители, можете да откриете в следните статии:


Открийте и други вдъхновения от Уча.се във Facebook, Twitter или в Google +. 🙂

Коментари
 • WordPress
 • Facebook
6 коментара

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник