Качи снимка от първия учебен ден и спечели абонамент за Уча.се!

 

спечели абонамент в Уча.се

Включи се в нашата игра и можеш да спечелиш безплатен абонамент за 12 месеца за Уча.се, с който много по-бързо и лесно ще се подготвиш за успешна учебна година! Да не говорим, че ще ти остане време за любимите ти занимания, на които така и не се насити през лятото. Ето как да се включиш:

Условия на играта

За да участваш в играта, трябва да избереш любима своя снимка от първия учебен ден и да изпълниш условията в постовете на играта в страниците ни във Facebook и/или Instagram, в зависимост от това в кой канал избереш да участваш. 

Условията за Facebook са:

 1. Качи снимката в коментар под поста 
 2. Сподели поста публично в профила си

Условията за Instagram сa:

 1. Качи снимката в профила си с хаштаг #uchase15
 2. Харесай поста за играта 
 3. Последвай @_ucha.se_, ако още не си

 

Всички участници, които са изпълнили условията за канала, в който участват, ще бъдат включени в томбола за 3 абонамента за 12 месеца.

Можеш да участваш в играта до два пъти – веднъж във Facebook и веднъж в Instagram. Така името ти ще влезе в томболата два пъти и ще имаш по-голям шанс да спечелиш.

Не забравяй, че за да видим снимката ти в Instagram и да те включим в томболата, профилът ти трябва да бъде публичен поне за периода на играта!

Тримата победители ще изтеглим на 05.10.2022 г. и ще се свържем с тях, за да си получат наградите.

Успех, нямаме търпение да видим любимия ти спомен от първия учебен ден!

 

 

Общи условия на играта

 

 • Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на игра в социалните мрежи, както и редът за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.
 • Организатор на играта е „Уча.се“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Витоша, ул. „Синанишко езеро“, 9А, ЕИК: 202294245.
 • Играта ще се проведе в страниците на „Уча.се“ във Facebook и Instagram.

  I. ПЕРИОД И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
 • Тези правила влизат в сила от 15.09.2022 г.
 • Организаторът запазва правото си да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на следния електронен адрес: https://ucha.se/motiviramse/kachi-snimka-ot-parviya-ucheben-den-i-specheli-abonament-za-ucha-se/
 • В случай че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на email [email protected], като задължително посочи канала, в който е участвал, както и името на профила, с който се е включил в играта.
 • Играта ще се проведе в периода 15.09.2022 – 30.09.2022 г.
 • За да се включат в играта във Facebook, участниците трябва да качат като коментар под публикацията на играта във Facebook страницата на „Уча.се“ своя снимка от първия учебен ден и да споделят същата публикация публично в профила си.
 • За да се включат в играта в Instagram, участниците трябва да качат своя снимка публично в профила си в Instagram с #uchase15, да харесат публикацията на играта и да последват профила на „Уча.се“, ако още не са.
 • Всеки участник, изпълнил всички условия към публикацията в канала, в който участва, в посочения период на играта, ще бъде регистриран за участие в играта и името на профила му в съответния канал ще бъде добавено в томболата за награди. Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.
 • Коментари под статията за играта във Facebook страницата на Уча.се и коментари в блога на Уча.се няма да се зачитат за участие. 
 • Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия или са публикували коментар с несъответстващо на тях съдържание, няма да бъдат регистрирани в играта и томболата за награда. Организаторът няма да изпраща изявление за неизвършена регистрация поради нарушение на настоящите общи условия от участника.
 • Всеки участник може да има максимум 2 записвания за играта – по едно във всеки от каналите, в които е изпълнил всички условия.

 

         II. НАГРАДИ

 • Наградите в томболата са 3 абонамента за 12 месеца за образователната платформа „Уча.се“. 
 • Наградата се получава под формата на дигитален ваучер с код за абонамент и инструкции за неговото активиране.
 • Кодът за абонамент добавя нов или удължава съществуващия абонамент в профила на лицето, което го активира, със съответния период от 12 месеца.
 • Един участник може да получи само една награда.

 

          ІII. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 • На 05.10.2022 г. екипът на „Уча.се“ ще изтегли и обяви имената на 3 (трима) победители. Печелившите ще бъдат избрани на лотариен принцип чрез онлайн инструмент за теглене на случайно име от въведен списък с участници. Имената на печелившите ще бъдат обявени в публикации в страницата на „Уча.се“ във Facebook и под формата на стори в Instagram.
 • Организаторът ще се свърже с печелившите, за да им изпрати наградите – дигитални ваучери с код за активация на спечеления абонамент за 12 месеца.
 • Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Организаторът не носи отговорност, в случай че профилът на спечелилия потребител в канала, в който е участвал, е несъществуващ или деактивиран към датата на обявяване на наградите.

  IV. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на  потребители във Facebook или Instagram, дублиране на профили от недоброжелатели, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на организатора, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта или някоя от използваните платформи (Facebook, Instagram), за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламентът на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Meta Platforms, Inc.
 • Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на участниците в играта.
 • Meta Platforms, Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.

 

         V. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

 • Чрез включването си в играта участникът се съгласява с настоящите общи условия.
 • В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да влияе, организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.
 • Настоящите общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

 

         VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 • Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на играта на този линк. С регистрирането си за участие в играта участниците приемат настоящите общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта.
 • Организаторът запазва правото си да променя и допълва настоящите условия във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата на „Уча.се“ във Facebook.
 • С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува името на спечелилия в публикации на „Уча.се“ в Instagram и Facebook, без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на участника.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците с публикации на „Уча.се“ в Instagram и Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от организатора на публикация в този смисъл. В случай че прекратяването на играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в играта, организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 • Организаторът запазва правото си да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между организатора и участник/участници се решават чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 • В случай че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.
Коментари
 • WordPress
 • Facebook
5 коментара
 • Иви
  септември 16, 2022

  “ Своя снимка “ означава, че трябва да се виждам и аз на нея, или да е направена от мен?

  • Уча.се
   септември 21, 2022

   Здравей, Иви! Можеш да споделиш емоцията си от първия учебен ден. С нетърпение очакваме да те видим от първия ти вълнуващ учебен ден! :))

 • Георги
  септември 28, 2022

  Вълнението е голямо на първият учебен ден виждаш се с съучениците си с които не си се виждаш почни 3месеца ,а също така и с учителите.

 • Самя
  ноември 16, 2022

  Никой от нашите нямат абонамент как да се абонирам без това условие?
  Моля кажете ми!!!!!!!!

  • Уча.се
   ноември 18, 2022

   Здравей, Самя! Тази кампания е вече изтекла, но не се тревожи! През коледните празници може да очакваш още подобни инициативи! За да се включиш в тях ти е нужно само да имаш регистрация! 🙂

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник