Валя Крумова

Учител по литература

Кратка биография

Пътят на Валя към литературата е дълъг и с разклонения. След завършване на езикова гимназия, тя се записва в Стопанския факултет на Технически университет – София. По време на следването си разбира, че производственият инженеринг и мениджмънтът не са нейната стихия и след няколко години освен инженер-икономист е и дипломиран филолог и учител по български език и литература – завършва специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охрисдки“. Събудилият се интерес към литературата й дава импулс да продължи образованието си, но вече в Катедрата по руска литература на Софийския университет. Валя защитава магистърска теза по съвременна руска литература през 2010 г., а в момента е докторант по руска литература на 20. век.

Любима история в Уча.се

Преди да стана част от екипа на Уча.се, често съм си повтаряла „уча се“ в моменти на житейски трудности като изпити, конфликти с близки, а и не само с близки хора, раздели с приятели. Осъзнаването, че съм в процес на усъвършенстване на себе си, ми дава голяма сила и смелост, а за мен те са най-необходимите „средства“ за справяне в драматични ситуации.

Ето защо приемам възможността сега да се уча с Уча.се като нещо търсено и не съвсем случайно намерено. :) И точно тук започва любимата ми история, която вече пиша заедно с вас и всички лъчезарни хора от екипа. Надявам се, че приказката ще бъде без край... И все пак, всеки край предпочитам да приемам като начало на нова история, защото така ме научи една любима книга от детството – „Приказка без край“ на Михаел Енде.

Кои са важните неща от живота, които не се учат в училище?

Важен, но често пренебрегван е урокът, че освен за своите действия, човек е отговорен и за мислите си. От огромно значение е техният фокус да попада върху положителните малки и големи неща от живота.


Коя беше най-голямата трудност за теб като ученик?

Не ми беше лесно да приема нежеланието на част от учителите да оценяват индивидуалните качества и личния напредък на учениците в процеса на обучението. Най-точен в оценката на личните постижения беше учителят по физическо възпитание (с хронометър в ръка).


Най-ценното човешко качество?

Съчувствието, което почти винаги събужда желание за безусловна помощ към другия.


Контакти:

Екипът зад Уча.се