София Илиева

Начален учител

Кратка биография

София e начален учител, магистър. Завършвa СУ „Св. Климент Охридски“, има II ПКС и следдипломна специализация „Психология на учебния процес“. Носител е на почетно отличие на МОН „Неофит Рилски“ и Учител на годината на 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“.

Като главен учител успява да въведе в начален етап съвременни софтуерни и хардуерни продукти в класната стая. Съавтор е на учебно помагало за работа по проекти „Ние можем“. Участвала е в работни групи към МОН за развитие на предприемачески умения в учениците от начален етап. Обучител към ДАБ. За нея е изключително важно ученето да носи удоволствие на децата и те да могат да прилагат получените знания на практика.

С проекти като „Ново начало за парк Гео Милев“ учениците й печелят челни места на национални олимпиади.

Четвърта година работи по програма на МОН „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. А работата в Уча. се й носи истинско удоволствие, защото е свързана с нещо, което не е правено досега – иновативни диагностични тестове за деца от 1. до 4. клас. Изисква се творчество и отлично познаване на методологията в начален етап, както и професионализъм.

Любима история в Уча.се

Всичко, свързано с работата в Уча.се ми е любимо. Срещите и контактите с хората от екипа, които допринасят за качествено образование, възприемат и обичат децата като свои, ме зареждат и ми дават надежда, че промяната ще се случи във всяко българско училище така, както се е случила в Уча.се. Тук се срещнах с хора, които не жалят усилия и време. Те са отдадени на това, което трябва да се направи за нашите деца – да могат по разбираем и интересен начин да усвоявят и проверяват своите знания и умения, които ще са им нужни в живота. А Дарин е олицетворение на промяната и умее да предава от своя ентусиазъм на хората около себе си. Така се случи и с мен.

Захванах се със създаването на тестове, които се различават от традиционните, т. е. с нещо непознато, което никой не е правил до момента.

Благодарение на екипа и на Дарин успяхме да създадем изключително интересен и иновативен тест, с който децата ще могат да правят своята самооценка на усвоените знания по различни предмети.

Кои са важните неща от живота, които не се учат в училище?

Няма уроци за всяка конкретна ситуация, но ако сме усвоили знанията и придобили уменията, които се учат в училище, ако сме станали добри и отговорни хора, то тогава ще се справим с уроците на живота.


Коя беше най-голямата трудност за теб като ученик?

Нямах трудности като ученичка в училище. Обичах учителите си, които ми дадоха възможност да обикна училището. Сега моето хоби е моята професия и човек трябва да се учи през целия живот.


Най-ценното човешко качество?

Най-ценното човешко качество за мен е отговорността. Отговорните хора са добри приятели, добри професионалисти, добри ученици, учители, родители. Отговорните хора могат да работят в екип с другите.


Контакти:

Екипът зад Уча.се