Павлина Георгиева

Учител по физика

Кратка биография

Павлина е старши учител по физика и астрономия в НГХНИ, гр. Варна. Завършила е ШУ „Епископ К. Преславски“ със степен магистър по специалността “Химия и физика”. Има много допълнителни квалификации, свързани с интерактивните методи на преподаване, информационните технологии и ролята им за повишаване качеството на образованието, за обективна оценка на знанията и уменията на учениците, анализ и диагностика на резултатите и т.н. Участвала е и в обучение в ЦЕРН, Швейцария.

Счита за своя задача да научи учениците си да виждат в явленията около себе си физичните процеси и да могат да ги обясняват.

„За мен всички ученици са като звездите – близки и далечни, малки и големи, но еднакво красиви и интересни. Старая се всеки да може да заблести със своя талант.“

В Уча.се Павлина създава упражнения към видео уроците по физика, което е още една възможност (освен в класната стая) да се помага в развитието на знанията и уменията на учениците, за да се уверят, че точните науки не са толкова страшни.

Любима история в Уча.се

За краткото време разбрах, че по много умел начин се съчетават работа и забавления. А в Уча.се доброто настроение и позитивно отношение е правило, а не изключение! Всички работят с много ентусиазъм и творчество.

Кои са важните неща от живота, които не се учат в училище?

В училище първо научаваш урока и после те изпитват, докато животът първо те подлага на изпит, а след това си научаваш урока. Затова е важно в ученическата възраст всеки да трупа знания и да развива умения.


Коя беше най-голямата трудност за теб като ученик?

Когато бях ученичка нямаше допълнителни ресурси за упражнения, например някакви помагала. Получаваше се така, че трябва да научиш едни уроци, но няма начин сам да тестваш знанията си, както можеш днес с Уча.се.


Най-ценното човешко качество?

Аз мисля, че човек трябва да бъде честен спрямо околните и с достойнство да излиза от всяка ситуация. А за този динамичен свят, в който живеем, е необходимо да има енергия за предизвикателствата, които се появяват.


Контакти:

Екипът зад Уча.се