Илиана Тотева

Учител по литература

Кратка биография

Мечтае да стане учител още като дете. Завършва българо-руска филология преди 24 години. Опитът й като педагогически съветник я прави професионалист и в областта на гражданското образование, индивидуалното и групово консултиране. Има защитени следдипломни квалификации по училищна психодиагностика, групова работа и консултиране; интерактивни методи и дизайн на учебни програми по гражданско образование; права на човека и основи на демокрацията.

В момента е старши учител по БЕЛ в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково на ученици в прогимназиален етап. През 2014 г. е удостоена от МОН с отличие „Неофит Рилски“ за високи професионални постижения в системата на народната просвета.

От 2008 г. работи и в неправителствения сектор с младежки групи по проекти, свързани с превенция на насилие, с кариерното развитие на младите хора и овластяването им да вземат решения по въпроси, които ги засягат. Обучава педагози и родители по теми, касаещи позитивно общуване, разработване на училищни политики за закрила на децата от насилие и привличане на семействата като партньори в училищния живот.

Любима история в Уча.се

Любимата ми история е какво е Уча.се за мен... Това е предизвикателство, невероятно и вълнуващо! До преди три години дори не подозирах за него. Спомням си, че преподавах урок за обстоятелствено пояснение. Един от учениците ми допълваше моите обяснения, отговаряше на въпросите ми точно и ясно, преди още да съм ги изрекла докрай. Самият той формулираше въпроси по хода на урока. Бях приятно изненадана. В началото допуснах, че ученикът чете предварително новия урок. Когато го попитах дали това е така, той ми отговори, че посещава един много хубав сайт, в който „уроците са обяснени много хубаво и затова се учат на разбираем и интересен език.“ Разгледах сайта, после и блога. Почувствах заряда, емоцията, ентусиазма и отдадеността на хората, които стоят зад него. Казах си: „Искам да бъда част от точно такъв екип!“ Нямах идея как, но знаех че някой ден ще се случи.

Кои са важните неща от живота, които не се учат в училище?

Какви уроци ще научим в училище зависи от това дали сме готови за тях. Понякога една случка, незначителна наглед, може да даде начало на много нови посоки.


Коя беше най-голямата трудност за теб като ученик?

Най-трудно ми беше в часовете по математика, особено по геометрия. Трябваше да отделям много време в учене, за да се справя. По-лесно би било, ако тогава съществуваше сайтът Уча.се.


Най-ценното човешко качество?

Човечност, добронамереност, съпричастност. Да ги притежаваме означава да бъдем част от онова, което се случва около нас, да имаме сетивата да го усетим и да подадем ръка на човека до себе си.


Контакти:

Екипът зад Уча.се