Видео урок: Изопроцеси при идеален газ


Продължителност: 10 минути

Предмет: Физика

Клас: 8

Раздел: Идеален газ

Добавено на: 03.03.2014г.

Брой гледания: 523

Харесай и спечели 5 точки
Ключови думи:
изопроцеси изотермен процес изохорен процес изобарен процес изотерма изохора изобара
Описание на видео урока:

Изопроцесите при идеалния газ са процеси, при които една от трите основни величини не се променя. В този урок ще разгледаме по-подробно трите вида изопроцеса - изотермен, изохорен и изобарен.

Добави коментар
Тази тема има 0 въпроса без отговор!
Профилна снимка
, Ученик Коментар
2014-03-27 10:21:31

Законът на Гей-Люсак е V1/T1=V2/T2, а не P1/T1=P2/T2 !

Оценка +5
Профилна снимка
, Ученик Коментар
2014-03-27 22:38:07

Само ще кажа Благодаря Уча.се :)

Оценка +2
Профилна снимка
, Ученик Коментар
2014-04-07 01:23:01

Законът на Гей-Люсак важи за изохорния процес, не за изобарния.

Оценка +1
Профилна снимка
, Учител Коментар
2014-04-07 22:29:55

Законът на Шарл разглежда изохорен процес. V=const. При това изследваме зависимостта на налягането от температурата. Както лесно можем да си представим налягането p е правопропорционално на температурата T (поради това не бива да оставяме газова бутилка на слънце, или изобщо така, че да се нагрява) С този изохорен процес никак не бихме искали да се срещнем. Зависимостта се изобразява на т.нар. p-T диаграма с права линия. Тя "започва" от стойността 0 К. Понеже реално тази температура не може да бъде достигната, графиката близо до 0 К се изобразява с прекъсната линия. Законът на Гей-Люсак изследва зависимостта на обема V от температурата T при постоянно налягане (изобарен процес). Лесно можем да си представим, че обемът V e е правопропорционален на температурата.

Оценка +2
Профилна снимка
, Ученик Коментар
2015-02-05 21:39:46

Добре

Оценка -1
Отговори тук...

Профилна снимка
, Ученик Коментар
2015-02-05 21:38:41

Злати

Оценка -1
Отговори тук...