• Човекът и природата, 4 клас. Приспособление на организмите за живот към разнообразните условия на средата

  • 35. Животът в блатата