Упражнение: Магнитно поле


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Магнитно поле“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за магнитното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на магнитното поле посредством индукционни линии. Ще пресмятате големината на магнитната индукция и ще определяте посоката ѝ, като част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на индукционните линии и характеристиките на магнитното поле. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете грешния отговор. Източници на магнитни полета са:
5т. 2. Основната характеристика на всяка точка от магнитното поле се нарича магнитна:
5т. 3. Магнитно поле, чиято индукция В има една и съща големина и посока във всяка негова точка, се нарича:
5т. 4. Вярно ли е, че магнитната сила, с която магнитното поле действа на влитащ в него, успоредно на индукционните линии, заряд q е нулева по големина?
5т. 5. Коя от посочените формули е дефиниционна за физичната величина магнитна индукция?
6т. 6. Коя от посочените картинки изобразява правилно конфигурацията и посоката на индукционните линии на дадения постоянен магнит.
6т. 7. На фигурата са показани индукционните линии на магнитно поле. Свържете правилно коя от точките A_{1}, A_{2}  и/или A_{3} , за какво се отнася.
6т. 8. Частица със заряд q и маса m се движи със скорост v в магнитно поле с индукция B. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • Магнитната сила, която действа на частицата, е правопропорционална на:
6т. 9. Магнитът 1 действа на магнита 2 със сила F_{1}=0,5 N. Определете големината и посоката на силата F_{2}, с която магнитът 2 действа на магнита 1. Кой полюс на магнита 1 е насочен към магнита 2?
  • Попълнете липсващите думи в текста.
6т. 10. На фигурата са показани протони, които се движат в еднородно магнитно поле с еднаква по големина скорост, но в различни посоки. На кои от тях: действа максимална по големина магнитна сила и не действа магнитна сила?
  • Попълнете липсващите думи в текста.
6т. 11. На фигурата са показани индукционните линии на магнитно поле на прав постоянен магнит. Определете в кои точки магнитната индукция е насочена на: изток, запад, север, юг.
  • Свържете правилно.
6т. 12. Четири частици преминават перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле. Коя от тях няма да изпита действие на магнитна сила?
11т. 13. В магнитно поле, перпендикулярно на индукционните линии, влита електричен заряд q_{0}=10^{-10}C със скорост v=4 m/s. Ако полето действа на заряда със сила F_{max}=8.10^{-10}N, определете големината на магнитната индукция на полето.
11т. 14. Електрон и протон се движат перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле. Двете частици се движат в противоположни посоки с еднакви скорости. Кое от следните твърдения е вярно?
  • Магнитните сили, които им действат са:
11т. 15. Електрон влита в магнитно поле с индукция 5T, като посоката на скоростта му е перпендикулярно на посоката на магнитната индукция. Каква е скоростта на електрона , ако полето му действа със сила 2,4.10^{-11}N?
  • (електричният заряд на електрона е e=1,6.10^{-19}C)

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

18:51 - 23.02.2016

Благодарим! :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1