Упражнение: Задачи върху водни разтвори на киселини, основи и соли


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 8. клас на тема "Задачи - киселини, основи и соли", чрез което ще проверите притежавате ли нужните знания и умения, които трябва да имате в края на урока "Киселини, основи, соли". Задачите в теста проверяват обобщените знания по тази тема, а именно: знаете ли как се дисоциират киселините, основите и солите във воден разтвор; умеете ли да изразявате дисоциацията на тези съединения чрез химични уравнения; какво е рН на съответния воден разтвор и как се променят универсалният индикатор, лакмусът и фенолфталеинът в кисела и основна (алкална) среда.  Всичко това ще проверите с този тест, както и ще се подготвите за отлична оценка при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете грешното уравнение, изразяващо дисоциация:
5т. 2. С уравнението H_2SO_4\rightarrow 2H^%2B%2BSO_4^2^- е изразена дисоциация на:
5т. 3. Съединението, което във воден разтвор се дисоциира по уравнението Ba(OH)_2\rightarrow Ba^2^%2B%2B2OH^-, е:
5т. 4. Водните разтвори на киселините имат рН>7.
5т. 5. Водният разтвор на натриева основа има рН:
6т. 6. Посочете уравнението, което вярно изразява дисоциацията на въглеродната киселина:
6т. 7. Дисоциацията на слабите електролити е обратим процес и в уравнението се записва с две противоположно насочени стрелки \rightleftharpoons.
6т. 8. Допълнете липсващите символи в уравненията (използвайте арабски цифри).
6т. 9. В разтвор е установено наличието на Zn^2^%2B, Na^%2B, Cl^-, SO_4^2^- йони. При дисоциация на кои соли са получени?
6т. 10. Кои от дадените вещества НЕ променят цвета на фенолфталеина в малиновочервен?
6т. 11. Според продуктите на дисоциацията класифицирайте веществата, като свържете правилно.
6т. 12. В училищната лаборатория 8 Б клас провежда лабораторно упражнение. На масата има водни разтвори на NaOH, HCl, NH_4OH и Ca(OH)_2.
  • Кой от разтворите има pH<7?
11т. 13. Попълнете липсващите символи и цифри в уравненията (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 14. Свържете продуктите на дисоциация на веществата с рН, което ще имат водните им разтвори.
11т. 15. Разтворът на FeCl_3  се използва в електрониката при производството на печатни платки - изделия, върху които се запояват електронните елементи (интегрални схеми, резистори и т.н.).
  • В разтвор на 3 mol FeCl_3 има:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!