Упражнение: Извеждане на емпирична формула по дадена масова част на съставящите елементи


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 8. клас на тема "Извеждане на емпирична формула по дадена масова част на съставящите елементи", в което ще тествате уменията си да извеждате емпирична и молекулна формула на химично съединение, когато е дадена масовата част на съставящите го елементи и относителната молекулна маса на съединението. Задачите в упражнението ви помагат да усвоите двата подхода за решаване на такива задачи, както и да се подготвите отлично за предстоящото изпитване върху раздела "Величини и зависимости". Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Емпиричната формула показва най-простото съотношение между атомите в едно съединение.
5т. 2. Молекулната формула показва точното съотношение между атомите в молекулата.
5т. 3. Формулата NaCl e:
5т. 4. Молната маса на химично съединение е числено равна на:
5т. 5. Ако в задача е изчислено, че съединение, съдържащо само въглерод и водород има по 6 атома от двата елемента в състава си, молекулната формула на съединението е:
6т. 6. Допълнете липсващите части от формулите за пресмятане на масова част на елемент в химично съединение (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 7. След преобразуване на формулата за масова част на елемент в химично съединение за изчисляване на количеството вещество на всеки елемент се получава формулата:
6т. 8. За домашно Петър има задачата: "Определете молекулната формула на съединение с молекулна маса 78, състоящо се от 92,3% въглерод и 7,7% водород." Петър се затруднява в определяне на моловете въглерод и водород.
  • Помогнете на Петър, като попълните пропуснатите части от решението (използвайте арабски цифри).
6т. 9. На контролното госпожа Николова дала задача: "Да се изведе молекулната формула на съединение с молекулна маса 80, което съдържа 40% сяра и 60% кислород".
  • Посочете верните изчисления за моловете на сярата и кислорода.
6т. 10. За задачата "Определете молекулната формула на съединение с молекулна маса 80, съдържащи 40% сяра и 60% кислород" най-простото молно отношение n(S) : n(O) e  равно на:
6т. 11. За да се получи молекулната формула на съединение, изчислената емпирична формула NH_2 трябва да се умножи по коефициент 2. Молекулната формула на съединението е:
6т. 12. Емпиричната формула на химично съединение е NH_2, но молекулната маса на търсеното съединение е 32. Молекулната формула ще се получи като умножим емпиричната формула по коефициент:
11т. 13. Молекулната формула на съединение на въглерода и водорода, което съдържа 80% въглерод, 20 % водород и има молекулна маса 30 е:
11т. 14. Органично съединение съдържа само елементите въглерод и водород. Масовата част на въглерода е 85,71%, а молекулната маса на съединението е 28.
  • Молекулната формула на съединението е C_2H_2.
11т. 15. Съединение на сярата с кислорода съдържа 50 % кислород и има молекулна маса 64. Молекулната формула на съединението е:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!