Упражнение: Изречение за причина със съюза weil. Упражнение


Описание на упражнението

Тествайте знанията си и отстранете грешките си с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Изречение за причина със съюза weil - упражнения" ("Der Kausalsatz mit weil - Übungen / Der weil-Satz - Übungen"). Как се променя словоредът на главното изречение, когато то стои на второ място? Какъв е словоредът на подчиненото изречение? Тестът съдържа задачи за глаголи с делима представка (Verben mit trennbarem Suffix), глаголи в перфект (Perfekt) и модални глаголи (Modalverben). Тези задачи ще ви помогнат да се подготвите без грешка за тестовете по немски език.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете кое изречение А. или В. показва причината.
5т. 2. Посочете сказуемите в главните изречения.
5т. 3. Посочете сказуемите в главните изречения.
5т. 4. Посочете сказуемите в подчинените изречения.
5т. 5. Кои примери започват с подчинено изречение за причина?
6т. 6. Допълнете с подчиненото изречение, като разкриете скобите.
6т. 7. Подредете частите на подчиненото изречение.
  • du - sprechen -  weil - undeutlich
6т. 8. В кой пример изречението, съдържащо причината, не е на правилното място?
6т. 9. В кои изречения словоредът на подчиненото изречение е грешен?
6т. 10. Допишете подчиненото изречение с дадените думи.
  • wollen - nach Italien - fliegen - wir
6т. 11. Допишете подчиненото изречение, като разкриете скобите.
6т. 12. Допишете главното изречение с дадените думи.
  • packen - ich - meine Koffer
11т. 13. Свържете изреченията със съюза weil.
11т. 14. Свържете изреченията с weil.
11т. 15. Разменете местата на главното и подчиненото изречение.
  • Не забравяйте препинателните знаци.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

10:58 - 14.07.2015

моля проверете вашия компутер за грешки,изобщо не съм съгласен с него...благодаря предварително..
Профилна снимка

Учител на Уча.се

08:17 - 15.07.2015

Бояна, здравейте отново. Писах под предишния Ви коментар с молба да ни посочите точните упражнения, които според Вас са грешни. Благодаря Ви.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.