Упражнение: Свободно падане


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Свободно падане“  по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Знаете ли кое движение е свободно падане? Коя величина го характеризира? Можете ли да прилагате законите за скоростта и пътя при свободно падане? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механично движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя сила въздухът действа на телата, падащи към Земята?
5т. 2. Кой учен е изследвал падането на телата от наклонената кула в град Пиза?
5т. 3. Коя величина характеризира свободното падане?
5т. 4. Какво движение извършват телата, които падат свободно?
5т. 5. В кой пример е представен законът за пътя при свободно падане на телата?
6т. 6. Свободното падане на повърхността на Луната се извършва с по-малко ускорение отколкото на Земята, защото на Луната:
6т. 7. Ако в безвъздушно пространство (вакуум) пуснем едновременно от една и съща височина стъклено топче и перо, те ще падат едновременно.
6т. 8. Камък пада свободно в кладенец. Определете дълбочината на кладенеца, ако камъкът достига водната повърхност за 1,4 s.
  • Приемете, че земното ускорение е 10 \frac{m}{s^{2}} .
 
6т. 9. За какво време тяло пада свободно и изминава 19,6 m?
  • Приемете, че земното ускорение е 9,8 \frac{m}{s^{2}}  .
6т. 10. Каква е скоростта на тяло 3 секунди след началото на свободно падане?
  • Приемете, че земното ускорение е 9,8 \frac{m}{s^{2}} .
6т. 11. От покрива на висока сграда е пуснато да пада свободно без начална скорост метално топче. За 5 секунди топчето ще достигне скорост 25 m/s?
  • Приемете, че земното ускорение е 9,8 \frac{m}{s^{2}} .
6т. 12. Тяло е пуснато да пада свободно. Графиката на закона за скоростта е представена на:
11т. 13. За колко време t_{1} би паднало едно тяло на Луната от височина 100 m, като се знае, че гравитационното ускорение там е 1,62 m/s^{2} ? Сравнете го с времето t_{2} за падане на тяло от същата височина върху Земята, ако приемем, че земното ускорение е 9,8 \frac{m}{s^{2}} .
  • Указание: Използвайте закона за пътя при свободно падане.
11т. 14. Тяло пада свободно от височина 30 m. След 2 s то ще се намира на височина 10,4 m над земната повърхност.
  • Приемете, че земното ускорение е 9,8 \frac{m}{s^{2}} .
11т. 15. От каква височина трябва да скочи парашутист, за да се приземи със скорост 108 km/h?
  • Приемете, че земното ускорение е 9,8 \frac{m}{s^{2}} .

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!