Упражнение: Свойства на металите и неметалите. Преговор. Част 2


Описание на упражнението

Втори онлайн тест по темата "Свойства на металите и неметалите. Преговор. Част 2", в който ще проверите знанията си за основните химични и физични свойства на металите и неметалите от изучените ІА и VІІА група на Периодичната система. Ако сте забравили защо балоните се пълнят с хелий, самолетите се правят от алуминий, а съдовете за готвене от мед, с интересните и разнообразни въпроси от теста, ще преговорите и затвърдите знанията си преди предстоящото входно ниво в 8. клас. Подготвени сте като машини! Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете верните по смисъл физични свойства на металите и неметалите:
5т. 2. Посочете грешния отговор. Типичните метали взаимодействат с:
5т. 3. Неметалите НЕ могат да взаимодействат с:
5т. 4. Единственият течен метал е живакът, а единственият течен неметал е бромът.
5т. 5. Взаимодействието на метал и неметал НЕ дава сол.
6т. 6. Металите имат следния строеж:
6т. 7. Свържете верните по смисъл твърдения:
6т. 8. Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • провеждат, не провеждат, проводници, изолатори, полупроводници, графит, диамант
6т. 9. Свържете верните по смисъл твърдения за свойствата на металите:
6т. 10. Използвайте част от дадените думи и словосъчетания и попълнете празните места в текста.
  • кислород, водород, неметали, VІІ А, VІІ Б, соли, киселини, основи, оксиди
6т. 11. При химичните си взаимодействия, металите приемат електрони и се превръщат в положително натоварени катиони.
6т. 12. В хода на химичните реакции, неметалите често приемат електрони, като се превръщат в отрицателно заредени йони, наречени:
11т. 13. От метала мед се изработват съдове за домакинството. Възможността да се използват за готвене се дължи на:
11т. 14. Балони се пълнят с хелий, а не с простото вещество водород, защото:
11т. 15. В лабораторията сте и за часа по химия ще са ви необходими хлороводород и солна киселина. Подберете невъзможния начин за получаване на хлороводород/солна киселина:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!