Упражнение: Могъщество на България при цар Симеон Велики


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 5 клас „Могъщество на България - цар Симеон Велики“ ще проверите знанията си за управлението на цар Симеон. Ще тествате знанията си за важни събития от управлението му. Знаете ли след коя важна битка България става първа сила в Югоизточна Европа? А каква е мечтата на Симеон Велики? Защо изпратил пратеници да преговарят с арабите? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.
Ела при нас - отнема секунди. Тук сме повече от 220 000!
Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Подредете последователно, според времето на управление, владетелите като започнете от най-рано управлявалия:
5т. 2. Защо княз Борис I отстранил от престола, ослепил и хвърлил в тъмница първородния си син Владимир Расате?
5т. 3. Къде и кога били взети решенията да се премести столицата във Велики Преслав, славянският език да е официален в цялата страна и Симеон да се възкачи на престола?
5т. 4. Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения за „търговската“ война между България и Византия:
5т. 5. Кое условие спомогнало за успешното разширяване на териториите на България?
6т. 6. Запишете как се нарича бракът, женитбата между два владетелски рода с цел тяхното сближаване.
6т. 7. Каква титла получил Симеон след женитбата на дъщеря му с малолетния византийски император Константин VII?
6т. 8. С кое действие на Симеон България става първа сила в Югоизточна Европа?
6т. 9. До кое море НЕ достигали българските граници при могъществото на България при цар Симеон?
6т. 10. Коя страна на запад от българските граници завладял Симеон през 924г.?
6т. 11. Каква била мечтата на цар Симеон след победите му над Сърбия и Византия?
6т. 12. Отбележете годината, в която Симеон се възкачва на престола и тази, в която умира.
11т. 13. Защо цар Симеон започнал преговори с арабите за завладяването на Константинопол?
11т. 14. Кое изображение отразява преговорите на цар Симеон с арабите за общи действия за завладяване на Константинопол?
11т. 15. Разгледайте внимателно картата и изберете заглавие за нея.
Добави коментар
Профилна снимка
, Ученик Коментар
2015-01-26 17:16:46

Тези видео уроци са чудесни,помагат ми да си науча добре уроците.

Оценка 0
Отговори тук...